THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẦU ĐƯỜNG BỘ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được các bộ phận của cầu đường bộ và đường bộ trên bản vẽ, ngoài hiện trường;

+ Trình bày được các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng cầu đường bộ và đường bộ;

+ Trình bày được các bước thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và đường bộ;

+ Tính toán và báo cáo được kết quả thí nghiệm và thử nghiệm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị để kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và đường bộ;

+ Thực hiện được các thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ và đường bộ;

+ Lập được biểu mẫu và ghi chép chính xác, khoa học các số liệu thí nghiệm;

+ Thực hiện được các công việc của nghề một cách độc lập; tổ chức được làm việc theo nhóm và ứng dụng được công nghệ mới vào công việc của nghề;

+ Giải quyết được các sự cố kỹ thuật tương đối phức tạp trong quá trình thực hiện công việc của nghề;

+ Thực hiện được công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

+ Hướng dẫn và kèm cặp được thợ bậc thấp.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình cầu đường bộ sẽ làm nhân viên kỹ thuật, làm nhóm trưởng hay tổ trưởng trong phòng thí nghiệm, trong phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp, hoặc công trường xây dựng cầu đường bộ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vật liệu xây dựng

– Địa chất – Cơ đất

– Thường thức cầu đường

– Thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm

– Thí nghiệm đá

– Thí nghiệm cát

– Thí nghiệm xi măng

– Thí nghiệm bi tum

– Thí nghiệm nhũ tương

– Thí nghiệm vữa xi măng

– Thí nghiệm bê tông xi măng

– Thí nghiệm bê tông nhựa

– Thí nghiệm kim loại và mối hàn

– Thí nghiệm kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ

– Bảo quản, hiệu chỉnh dụng cụ thí nghiệm

– Thực tập tay nghề cơ bản thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường bộ

– Quản lý và tổ chức sản xuất

– Thí nghiệm vải địa kỹ thuật

– Kiểm tra kết cấu công trình cầu

– Thử nghiệm cầu bê tông và cầu thép

– Xử lý khai thác số liệu

– Thực tập tay nghề cơ bản kiểm định cầu và quản lý công tác thí nghiệm

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nhận biết được các bộ phận của cầu đường bộ và đường bộ trên bản vẽ, ngoài hiện trường;

+ Trình bày được các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng cầu đường bộ và đường bộ;

+ Trình bày được các bước thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu xây dựng đường bộ;

+ Tính toán và báo cáo được kết quả thí nghiệm.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị để kiểm tra chất lượng đường bộ;

+ Thực hiện được các thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu xây dựng cầu đường bộ;

+ Lập được biểu mẫu và ghi chép chính xác, khoa học các số liệu thí nghiệm;

+ Thực hiện được các công việc của nghề một cách độc lập và ứng dụng được các công nghệ mới vào công việc của nghề;

+ Thực hiện được công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề thí nghiệm kiểm tra chất lượng cầu đường bộ sẽ làm nhân viên kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, trong phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp, hoặc công trường xây dựng cầu đường bộ.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

– Vật liệu xây dựng

– Địa chất – Cơ đất

– Thường thức cầu đường

– Thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm

– Thí nghiệm đá

– Thí nghiệm cát

– Thí nghiệm xi măng

– Thí nghiệm bi tum

– Thí nghiệm nhũ tương

– Thí nghiệm vữa xi măng

– Thí nghiệm bê tông xi măng

– Thí nghiệm bê tông nhựa

– Thí nghiệm kim loại và mối hàn

– Thí nghiệm kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ

– Bảo quản, hiệu chỉnh dụng cụ thí nghiệm

– Thực tập tay nghề cơ bản thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường bộ