Thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP.HCM từ chối nhập học chiếm 70%

Thí sinh tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nhập học đều giảm . Với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ dành tối đa 5% chỉ tiêu.

Tỉ lệ nhập học theo phương thức xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023
Tỉ lệ nhập học theo phương thức xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023

 

Theo kết quả xét tuyển, có 567 thí sinh đăng ký, 207 thí sinh trúng tuyển nhưng tỉ lệ nhập học chỉ đạt 33,75% so với chỉ tiêu (đạt 0,50% so với tổng chỉ tiêu), giảm so với năm 2022 (0,68%). Trong đó, Trường đại học Công nghệ thông tin có tỉ lệ nhập học so với chỉ tiêu cao nhất là 80,56%.

Ở phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM: thí sinh giỏi nhất trường THPT, năm 2023 chỉ tiêu tuyển sinh tối đa 5%.

Vào năm 2023 có 524 trường THPT thuộc 42/63 tỉnh, thành phố trên cả nước được Đại học Quốc gia TP.HCM ưu tiên xét tuyển thẳng. 

Trong đó có 1.065 thí sinh đăng ký, 298 thí sinh trúng tuyển với tỉ lệ nhập học đạt 83,01% so với chỉ tiêu ( đạt 1% so với tổng chỉ tiêu, tăng gần 2 lần so với năm 2022). Hai trường, trường đại học Công nghệ thông tin ( 138,89%) và trường đại học Kinh tế – Luật ( 122,73%) là những đơn vị có tỷ lệ nhập học ở phương thức này cao hơn so với các đơn vi khác.

Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023, đã xác định sẽ có tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức này. 

Tổng số thí sinh đăng kí xét tuyển phương thức tuyển thẳng năm 2023 là 39.512, tăng hơn 135% . Tỉ lệ nhập học/chỉ tiêu của phương thức này đạt 71,67% và tỉ lệ nhập học/tổng chỉ tiêu đạt 9,20% (giảm 1,38% so với năm 2022).

Tỉ lệ nhập học theo phương thức xét tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023
Tỉ lệ phần trăm ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM
QSA: Trường đại học An Giang 
QSB: Trường đại học Bách khoa
QSC Trường đại học Công nghệ thông tin 
QSH: Khoa Chính trị – Hành chính
QSK: Trường đại học Kinh – Luật 
QSQ: Trường đại học Quốc tế
QSP: Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre
QSX: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
QST: Trường đại học Khoa học tự nhiên 
QSY: Khoa Y 

 

 

 

Giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT theo lộ trình

Với định hướng phương thức tuyển sinh đa dạng, chủ trưởng giảm có lộ trình tỉ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT, năm 2023 số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM bằng 105.187 (tăng 133% so với năm 2022).

Bên cạnh đó, nếu xét theo từng đơn vị từ năm 2019 đến 2023, tỉ lệ nhập học theo phương thức này tại các đơn vị có xu hướng giảm theo đúng định hướng chung của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, xét tuyển bằng các phương thức do đơn vị quy định năm 2023, về cơ bản các trường đã đạt được mục tiêu, tuyển được các thí sinh theo các phương thức đặc thù tại các đơn vị, tổng Đại học Quốc gia TP.HCM đạt gần 4,09% so với tổng chỉ tiêu.

Xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực có tỉ lệ ảo gần 68%

Năm ngoái, Đại học Quốc gia TP.HCM tăng tỉ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học này tổ chức lên gần 45% tổng chỉ tiêu của toàn hệ thống.

Theo nhận định của Ban đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, kết quả xét tuyển ở phương thức này năm qua cho thấy công tác tuyển sinh năm 2023 đã bám sát mục tiêu đề ra.

“Với số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đạt hơn 118.426 thí sinh, đạt 13,44% so với năm 2022. Nếu đối sánh trên phạm vi toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, tỉ lệ trúng tuyển/chỉ tiêu là 155,81% so với tỉ lệ nhập học/chỉ tiêu đạt 86,82%, có thể thấy mức độ ảo của phương thức này trong năm qua là gần 68%. Vì xét tuyển sớm và thí sinh còn quyền chọn lựa đăng ký xét vào hệ thống xét chung đợt 1”, đại diện ban đào tạo cho hay.