TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao ở Châu Á

TP.HCM mong muốn xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hội nhập, trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của cả nước và khu vực Châu Á.

Vào ngày 18/1, UBND TP HCM công bố đặt mục tiêu chiến lược phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo mục tiêu đã đặt ra thành phố mong muốn người dân được tạo môi trường công bằng, thuận lợi, khuyến khích học tập suốt đời, từ đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục

Chiến lược này được ban hành lần đầu tiên được ban hành. Trong nội dung chiến lược UBND đã đề ra 9 mục tiêu cụ thể cho ngành giáo dục đến năm 2030:

 • Đảm bảo sĩ số ở các bậc học từ 30-35 học sinh/lớp
 • 100% trường tiểu học, 70% trường THCS, 80% trường THPT dạy học hai buổi/ngày.
 • Thành phố chú trọng nâng cao khả năng ngoại ngữ và tin học với các mục tiêu cụ thể: 80% học sinh THPT có thể giao tiếp thông thạo, tiếp cận học tập bằng ngoại ngữ (tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ), 100% học sinh tốt nghiệp THPT có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, 50% học sinh có trình độ tin phòng đạt chuẩn quốc tế.
 • 100% học sinh THPT có thể chơi ít nhất một môn nghệ thuật, nhạc cụ và luyện tập ít nhất một môn thể thao.
 • 60% trường mầm non, 80% trường tiểu học, 70% trường THCS và 50% trường THPT công lập đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp đạt chuẩn quốc gia.
 • Mỗi quận, huyện có ít nhất 2 trường ở mỗi cấp bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT thực hiện chương trình chất lượng chất lượng cao trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.
 • 100% trường học trên toàn thành phố phấn đấu theo mô hình xây dựng theo mô hình trường học thông minh.
 • Xây dựng 4 trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh và Củ Chi với diện tích tối thiểu là 5 hecta mỗi trường.
 • Giảm 10% biên chế sự nghiệp giáo dục hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021, giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, thành phố cũng xây dựng chính sách thu hút tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo cả về số lượng và chất lượng với các mục tiêu: 

 • 100% giáo viên mầm non tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên; trên 85% giáo viên mầm non có trình độ cử nhân thuộc ngành giáo dục mầm non; 100% giáo viên tiểu học, THCS, THPT có trình độ cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên (hoặc tương đương) trở lên; 40% giáo viên THPT có trình độ thạc sĩ chuyên ngành.
 • Về trình độ ngoại ngữ và tin học: 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng số từ cơ bản đến nâng cao; 80% giáo viên đạt chuẩn mức độ 2 khung năng lực số, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số; 60% giáo viên thành thạo giao tiếp và tiếp cận học liệu bằng ngoại ngữ (tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ).

Hiện nay, TP.HCM có 1,7 triệu học sinh, gần 90.000 giáo viên và 2.310 trường học từ mầm non đến THPT. Trong đó, có 15% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày ở bậc tiểu học là 80,66 %, THCS là 76% và THPT là 100%.

 Trong những năm qua, thành phố luôn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các cấp bậc học; công tác giáo dục toàn diện cho học sinh luôn được quan tâm, hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lý tưởng sống, phẩm chất công dân, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được cải tạo, đảm bảo trình độ đạt chuẩn,…