Tràn lan phim bạo lực học đường trên mạng

Luật điện ảnh sửa đổi được Quốc hội thông qua hồi giữa năm ngoái đã có nhiều tiến bộ. Theo đó, tiền kiểm (các nhà sản xuất phim chịu trách nhiệm kiểm tra tác phẩm của mình trước khi phát hành) kết hợp với hậu kiểm (các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra để sàng lọc sau khi phim được phát hành trên mạng) được xem là biện pháp quản lý phim chiều mạng đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay và xu thế chung của thế giới.