Hà Nội: Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học.

Hội nghị đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Đây là nội dung nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ.

Ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các trường tiểu học cho biết, thời điểm này các điều kiện triển khai học bạ số đã sẵn sàng.

100% các trường tiểu học đã được trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet, có cán bộ vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo.

100% hồ sơ học sinh đã được gắn mã số định danh duy nhất, xuyên suốt trong quá trình học tập, sẵn sàng về dữ liệu để triển khai học bạ số.

100% giáo viên, nhân viên đều có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin để tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu khai mạc hội nghị.

Tới ngày 20/4/2024, đã có 60% số giáo viên, nhân viên ở các trường tiểu học đã được trang bị chữ ký số cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác triển khai học bạ số của ngành; phối hợp với đơn vị vận hành cơ sở dữ liệu ngành nâng cấp chức năng ký số trên học bạ điện tử.

Và theo kế hoạch, việc thí điểm học bạ số được áp dụng với các khối lớp 1, 2, 3 và 4 năm học 2023-2024 tại 100% các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Về ý kiến của đại diện cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội có chung đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội về việc triển khai học bạ số, đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên từng cấp học, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm.

Nguồn: internet