TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được ưu, nhược điểm của các phương pháp sản xuất cây giống cây ăn quả, phương pháp điều chỉnh sinh trưởng và phát triển;

+ Phân tích được cơ sở để lựa chọn các loại giống cây ăn quả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng phù hợp trong nghề trồng cây ăn quả;

+ Phân tích được các nguyên tắc, các điểm lưu ý trong quá trình sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây ăn quả phù hợp với đặc điểm sinh học và điều kiện ngoại cảnh;

+ Mô tả chi tiết qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề Trồng cây ăn quả;

+ Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, khảo sát thị trường để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm cây ăn qủa;

+ Áp dụng được các nguyên tắc, quy trình để sản xuất một số loại cây ăn quả chính ở các vùng sinh thái theo tiêu chuẩn GAP đạt hiệu quả.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khảo sát thị trường và lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh, sản xuất các sản phẩm cây ăn quả đạt hiệu quả;

+ Thiết kế và xây dựng được vườn trồng cây ăn quả đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, điều tiết sinh trưởng, phát triển, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây ăn quả đảm bảo chất lượng và hiệu quả;

+ Thống kê và xử lý các số liệu liên quan tới sản xuất, kinh doanh cây ăn quả bằng các phần mềm thông dụng;

+ Phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng loại cây ăn quả theo chu kỳ;

+ Tra cứu, thu thập thông tin trên Internet và giao tiếp tiếng anh trong những trường hợp thông thường

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Trồng cây ăn quả sẽ làm:

+ Quản lý đội, tổ, nhóm;

+ Làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình;

+ Làm việc tại chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây ăn quả.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Trồng trọt đại cương

– Quản trị sản xuất CAQ

– Bảo vệ môi trường

– Sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP

– Tin học ứng dụng     

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Khảo sát thị trường CAQ

– Điều khiển sinh trưởng

– Chế biến bảo quản sản phẩm cây ăn quả

– Sản xuất cây giống cây ăn quả

– Vi nhân giống cây ăn quả

– Thiết kế vườn trồng cây ăn quả

– Trồng và chăm sóc nhóm cây có múi

– Trồng và chăm sóc nhóm cây Nhãn – Vải

– Trồng và chăm sóc cây Thanh long

– Trồng và chăm sóc cây Dứa

– Trồng và chăm sóc cây Chuối

– Trồng và chăm sóc cây Xoài

– Trồng và chăm sóc cây Mít

– Trồng và chăm sóc cây Dưa hấu

– Trồng và chăm sóc cây Đu đủ

– Tiêu thụ sản phẩm

– Sử dụng máy nông nghiệp

– Thực tập cơ sở 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các bước trong các phương pháp sản xuất cây giống cây ăn quả;

+ Phân biệt được các loại giống cây ăn quả, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng trong nghề trồng cây ăn quả;

+ Trình bày được các nguyên tắc, quá trình sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc cây ăn quả phù hợp với đặc điểm sinh học và điều kiện ngoại cảnh;

+ Mô tả được quy trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề Trồng cây ăn quả;

+ Áp dụng được các nguyên tắc, quy trình để sản xuất một số loại cây ăn quả chính ở các vùng sinh thái theo tiêu chuẩn GAP.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh, sản xuất các sản phẩm cây ăn quả với quy mô nhỏ đạt hiệu quả;

+ Xây dựng được vườn trồng cây ăn quả theo đúng thiết kế;

+ Thực hiện sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, điều tiết sinh trưởng, phát triển, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ một số sản phẩm cây ăn quả chính một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây ăn quả đảm bảo kỹ thuật;

+ Thu thập được các số liệu đầu vào, đầu ra trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm cây ăn quả.

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Trồng cây ăn quả có thể làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây ăn quả.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Trồng trọt đại cương

– Bảo vệ môi trường

– Sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Chế biến bảo quản sản phẩm cây ăn quả

– Sản xuất giống cây ăn quả

– Thiết kế vườn trồng cây ăn quả

– Trồng và chăm sóc cây Bưởi

– Trồng và chăm sóc nhóm cây Nhãn- Vải

– Trồng và chăm sóc cây Thanh long

– Trồng và chăm sóc cây Dứa

– Trồng và chăm sóc cây Xoài

– Trồng và chăm sóc cây Mít

– Trồng và chăm sóc cây Dưa hấu

– Trồng và chăm sóc cây Đu đủ

– Tiêu thụ sản phẩm

– Sử dụng máy nông nghiệp

– Thực tập tại cơ sở