TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được các bước trong khảo sát nhu cầu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh sản xuất cây công nghiệp;

+ So sánh được ưu nhược điểm của các phương pháp sản xuất cây giống để lựa chọn được phương pháp phù hợp từng loại cây công nghiệp;

+ Vận dụng các kiến thức về sinh lý, đất và phân bón, giống cây trồng, bảo vệ thực vật để giải thích các bước trong quy trình sản xuất cây công nghiệp;

+ Phân tích được yêu cầu, lưu ý trong các bước của quy trình sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đáp ứng yêu cầu từng loại cây công nghiệp và điều kiện sản xuất;

+ Mô tả được nguyên tắc, quy trình vận hành, những hư hỏng và biện pháp duy trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc thường dùng trong sản xuất cây công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện  thu thập thông tin, tra cứu tài liêu trên Internet để phục vụ kinh doanh sản xuất cây công nghiệp;

+ Khảo sát nhu cầu thị trường, lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh sản xuất cây công nghiệp đạt hiệu quả;

+ Sử dụng được phần mềm chuyên dụng phân tích, thống kê các kết quả nghiên cứu thị trường, quản lý cây công nghiệp trong cơ sở sản xuất;

+ Thiết lập vườn trồng cây công nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

+  Sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, điều tiết sinh trưởng, quản lý dịch hại, thu hái sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp một cách  thành thạo đạt hiệu quả cao;

+ Tổ chức quản lý sản xuất cây công nghiệp có hiệu quả, theo đúng quy trình

+ Phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kỳ sản xuất kinh doanh;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc trong  sản xuất cây công nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Trồng cây công nghiệp có khả năng quản lý tổ nhóm và làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây công nghiệp.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Đất và phân bón

– Giống cây trồng

– Bảo vệ môi trường

– Tin học ứng dụng

– Bảo vệ thực vật đại cương

– Chế biến và bảo quản nông sản

– Điều tra thị trường sản phẩm cây công nghiệp

– Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

– Sản xuất cây giống cây công nghiệp

– Thiết lập vườn trồng cây công  nghiệp

– Sử dụng máy  nông nghiệp

– Sử dụng hệ thống tưới nước

– Trồng và chăm sóc cây  lạc, đậu tương

– Trồng và chăm sóc cây thuốc lá

– Trồng và chăm sóc cây mía

– Trồng và chăm sóc cây  sắn

– Trồng và chăm sóc cây dừa

– Trồng và chăm sóc cây chè

– Trồng và chăm sóc cây cà phê

– Trồng và chăm sóc cây cao su

– Tiêu thụ sản phẩm

– Quản trị trị sản xuất cây công nghiệp

– Thực tập tay nghề

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp sản xuất cây giống  cây công nghiệp dài ngày;

+ Nêu tên và cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng trong nghề trồng cây công nghiệp;

+ Liệt kê được các bước của quy trình sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đáp ứng yêu cầu từng loại cây công nghiệp và điều kiện sản xuất;

+ Mô tả được nguyên tắc, quy trình vận hành, những hư hỏng và biện pháp duy trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc thường dùng trong sản xuất cây công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện  được thu thập thông tin, tra cứu tài liêu trên Internet để phục vụ sản xuất kinh doanh cây công nghiệp;

+ Phân biệt được các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng cho sản xuất cây công nghiệp;

+ Xây dựng vườn trồng cây công nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

+ Sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, thu hái sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp có hiệu quả, theo đúng quy trình;

+ Tính toán được các chí đầu vào, đầu ra và xác định giá thành theo kỳ sản xuất kinh doanh Thống kê được các khoản thu, chi  và tính được giá thành khi tiêu thụ sản phẩm;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc trong  sản xuất cây công nghiệp.

3- Cơ hội việc làm:

 Ng­ười có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trồng cây công nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây công nghiệp.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Đất và phân bón

– Giống cây trồng

– Bảo vệ môi trường

– Tin học ứng dụng

– Bảo vệ thực vât đại cương

– Sản xuất  cây giống cây công nghiệp

– Thiết lập vườn trồng cây công nghiệp

– Sử dụng máy nông nghiệp

– Sử dụng hệ thống tưới  nước

– Trồng và chăm sóc cây lạc, đậu tương

– Trồng và chăm sóc cây thuốc lá

– Trồng và chăm sóc cây chè

– Trồng và chăm sóc cây cà phê

– Trồng và chăm sóc cây cao su

– Tiêu thụ sản phẩm

– Thực tập tay nghề