TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Phân tích được được ưu, nhược điểm của từng phương pháp chọn tạo giống cây lương thực, thực phẩm;

+ Trình bày được phương pháp lựa chọn được giống cây lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản phù hợp trong nghề trồng cây lương thực, thực phẩm;

+ Trình bày được qui trình các biện pháp kỹ thuật: sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây lương thực, thực phẩm;

+ Biết áp dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, khảo sát thị trường để thực hiện tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh các sản phẩm cây lương thực – thực phẩm;

+ Nắm vững cách hoạch toán, tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả nghề trồng cây lương thực, thực phẩm;

+ Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch đối phó với rủi ro bất ngờ trong nghề trồng cây lương thực, thực phẩm;

+ Biết cách vận dụng linh hoạt kiến thức trồng cây lương thực, thực phẩm vào mỗi vùng sinh thái;

+ Trình bày được các qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong nghề cây lương thực, thực phẩm;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khảo sát tốt thị trường và lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh, sản xuất các sản phẩm cây lương thực, thực phẩm đạt hiệu quả;

+ Thiết kế và xây dựng được mô hình trồng cây lương thực, thực phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, điều tiết sinh trưởng, phát triển, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây lương thực, thực phẩm một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết vào thực hành ngoài đồng ruộng;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây lương thực, thực phẩm đảm bảo hiệu quả và chất lượng cao;

+ Tổng hợp và xử lý các số liệu liên quan tới sản xuất, kinh doanh cây lương thực, thực phẩm;

+ Đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh cây lương thực, thực phẩm;

+ Vận dụng linh hoạt kiến thức trồng cây lương thực, thực phẩm vào mỗi vùng sinh thái;

+ Sản xuất được cây lương thực, thực phẩm;

+ Đối phó được những rủi ro bất ngờ trong nghề trồng cây lương thực, thực phẩm.

3- Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề trồng cây lương thực, thực phẩm có khả năng làm việc tại:

+ Các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại, hộ gia đình;

+ Quản lý đội, tổ, nhóm sản xuất kinh doanh nông nghiệp;

+ Các trung tâm dạy nghề tương ứng;

+ Các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây lương thực, thực phẩm.

4- Các môn học chính

– Hóa sinh thực vật

– Sinh lý thực vật

– Di truyền

– Giống cây trồng

– Nông hóa

– Sinh thái nông nghiệp

– Khí tượng nông nghiệp

– Côn trùng nông nghiệp

– Bệnh cây nông nghiệp

– Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

– Kỹ thuật trồng lúa

– Kỹ thuật trồng ngô

– Kỹ thuật trồng khoai lang

– Kỹ thuật trồng sắn

– Kỹ thuật trồng đỗ tương

– Kỹ thuật trồng lạc

– Kỹ thuật trồng rau họ cà

– Kỹ thuật trồng rau họ bầu bí

– Kỹ thuật trồng rau họ thập tự

– Kỹ thuật trồng đậu rau

– Kỹ thuật trồng nấm

– Thương hiệu và thị trường nông sản

– Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

– Bảo quản và chế biến nông sản

– Sử dụng máy nông nghiệp

– Thực tập cơ sở

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Xác định được ưu, nhược điểm của từng phương pháp chọn tạo giống cây lương thực, thực phẩm;

+ Lựa chọn được giống cây lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản phù hợp trong nghề trồng cây lương thực, thực phẩm;

+ Thực hiện đúng qui trình các biện pháp kỹ thuật: sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây lương thực, thực phẩm;

+ Sản xuất được cây lương thực, thực phẩm;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Khảo sát tốt thị trường và lập được kế hoạch, tổ chức kinh doanh, sản xuất các sản phẩm cây lương thực, thực phẩm đạt hiệu quả;

+ Thiết kế và xây dựng được mô hình trồng cây lương thực, thực phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;

+ Thực hiện sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, điều tiết sinh trưởng, phát triển, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cây lương thực, thực phẩm một cách thành thạo đảm bảo hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường;

+ Vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết vào thực hành ngoài đồng ruộng;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc để sản xuất cây lương thực, thực phẩm đảm bảo hiệu quả và chất lượng cao;

+ Tổng hợp và xử lý các số liệu liên quan tới sản xuất, kinh doanh cây lương thực, thực phẩm;

3- Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trồng cây lương thực, thực phẩm có thể làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây cây lương thực, thực phẩm.

4- Các môn học chính

– Sinh lý thực vật

– Di truyền

– Giống cây trồng

– Nông hóa

– Côn trùng nông nghiệp

– Bệnh cây nông nghiệp

– Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

– Kỹ thuật trồng lúa

– Kỹ thuật trồng ngô

– Kỹ thuật trồng khoai lang

– Kỹ thuật trồng sắn

– Kỹ thuật trồng đỗ tương

– Kỹ thuật trồng lạc

– Kỹ thuật trồng rau họ cà

– Kỹ thuật trồng rau họ bầu bí

– Kỹ thuật trồng rau họ thập tự

– Kỹ thuật trồng nấm

– Thương hiệu và thị trường nông sản

– Bảo quản và chế biến nông sản

– Thực tập sản xuất