Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM ……
*********

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM

Địa chỉ: Số 224 Huỳnh Thúc Kháng – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3825779; 0235.3825799; Fax: 0235.3812946 
Website: http://caodangcongngheqn.edu.vn      Email: tuyensinhcdnqn@gmail.com

Hotline tuyển sinh và tư vấn: 0235.3825779; 0235.3825799, 0914228428, 0905642800

 ĐÃ SÁP NHẬP VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NAM TỪ NĂM 2021

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet