Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
*********

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA2

KM 32 QUỐC LỘ 51 – LONG THÀNH – ĐỒNG NAI

Điện thoại: 0251 3558700    Fax: 0251 3558711

E-mail: Headoffice@lilama2.edu.vn 

 

 

 

>> ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2023

>> HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: internet