Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

 

– Hồ sơ xét tuyển: 

+ Lấy hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quan hệ công chúng – Nhà A – Trường Cao đăng Công nghiệp Bắc Ninh.

+ Tải bộ hồ sơ tuyển sinh năm 2023: https://bci.edu.vn/bo-ho-so-tuyen-sinh-nam-2023.html  (MẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH 2023)

+ Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://bci.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen

Thông tin chi tiết xin liên hệ và nộp hồ sơ tại:
Phòng Quan hệ công chúng – Nhà A – Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 499, đường Hàn Thuyên, Khu I, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh
Website:http://bci.edu.vn/

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: Internet