Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang

Mã trường: CDD1802

Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3686 998

Website: http//vktech.edu.vn

Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Ngành nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Cao đẳng

Trung cấp

cấp

Điện công nghiệp

150

120

100

Xét tuyển theo học bạ

Tuyển sinh từ tháng 1 đến tháng 12/2018

Điện tử công nghiệp

145

150

100

Cắt gọt kim loại

60

30

60

Công nghệ ô tô

90

60

60

Công nghệ TT (Ứng dụng phần mềm)

150

60

Nguội sửa chữa máy công cụ

30

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

30

Cơ điện tử

35

25

30

Quản trị mạng máy tính

35

25

Hàn

55

55

60

Thiết kế đồ họa

25

Thiết kế trang web

25

May thời trang

20

120

60

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa KK

25

30

30