Trường Cao đẳng nghề số 8 – BQP

Trường Cao đẳng Nghề Số 8

Mã trường: CDT4802

Địa chỉ: Đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website: http://caodangngheso8.edu.vn/    Email: admin@ caodangngheso8.edu.vn

Facebook: http://facebook.com/CDN8.BQP

Đã giải thể theo quyết định ngày 15/12/2022 của Bộ LĐTB-XH

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: internet