Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
*******

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

Mã trường: C18

Địa chỉ: Km5, Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3854 230

Email: cdngogiatu@bacgiang.edu.vn

Website: www.cdngogiatubacgiang.edu.vn

QUY CHẾ TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: Internet