Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
*********

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

Ký hiệu: C19

Địa chỉ: Số 12A, Đường Bình Than, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.856.413; 02223.855.329

Website: www.cdspbacninh.edu.vn

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet