Trường Cao đẳng Truyền hình

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2023
*******

Trường Cao đẳng Truyền hình công bố phương án tuyển sinh năm 2023. Nhà trường dự kiến tuyển 08 ngành/nghề đào tạo trình độ cao đằng và liên thông trình độ cao đẳng, 06 ngành/nghề đào tạo trình độ trung cấp kết hợp với học văn hóa trung học phổ thông (Trung cấp – THPT)

Năm 2023 Trường Cao đẳng Truyền hình cơ bản giữ ổn định phương án xét tuyển như năm trước. Cụ thể như sau:                     

I. Chỉ tiêu, đối tượng, phạm vi tuyển sinh

1. Chỉ tiêu  

a) Hệ cao đẳng: 270 chỉ tiêu (bao gồm cả liên thông trình độ cao đẳng)   

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Báo chí

45

2

Truyền thông đa phương tiện

45

3

Quay phim

50

4

Công nghệ điện ảnh – truyền hình

50

5

Đồ họa đa phương tiện

25

6

Thiết kế đồ họa

25

7

Tin học ứng dụng

15

8

Tiếng Anh

15

Tổng cộng

270

b) Hệ Trung cấp – Trung học phổ thông: 270 chỉ tiêu   

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Truyền thông đa phương tiện

40

2

Quay phim

40

3

Công nghệ điện ảnh – truyền hình

40

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông / viễn thông

35

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

35

6

Tin học ứng dụng

80

Tổng cộng

270

2. Đối tượng tuyển sinh  

a) Đối với hệ Cao đẳng chính quy                     

– Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.                     

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.                     

b) Đối với hệ Trung cấp – THPT:                     

Học sinh đã tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên.                     

c) Đối với liên thông cao đẳng:                     

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.              

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.                     

II. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển                     

1. Phương thức xét tuyển  

1.1. Đối với hệ Cao đẳng chính quy

1.1.1 Thí sinh lựa chọn 1 trong 3 hình thức xét tuyển:  

a) Xét tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: điểm trung bình chung đạt từ 5 trở lên.                     

b) Xét tổng điểm trung bình của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: điểm trung bình chung đạt từ 5 trở lên.                     

c) Xét tổ hợp điểm năm lớp 12:                     

– Tổ hợp môn năm học lớp 12 dùng để xét tuyển:               

Ngành/nghề

Tổ hợp môn năm học lớp 12 dùng để xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Báo chí Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Tổng điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên
Truyền thông đa phương tiện
Quay phim
Tiếng Anh
Công nghệ điện ảnh – truyền hình Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Đồ họa đa phương tiện
Thiết kế đồ họa

1.1.2. Xét kết quả thi THPT: 

Ngành/nghề

Tổ hợp môn thi THPT dùng để xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Báo chí Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, KHXH

Toán, Ngữ văn, KHTN

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Tổng điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên nếu có)

Truyền thông đa phương tiện
Quay phim
Tiếng Anh
Công nghệ điện ảnh – truyền hình Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, KHTN

Toán, Vật lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Đồ họa đa phương tiện
Thiết kế đồ họa

1.2. Đối với hệ Trung cấp – THPT 

1.2.1. Xét học bạ THCS – Đợt 1: Chỉ tiêu dự kiến 30 – 35 % tổng chỉ tiêu        

1.2.2. Xét kết quả thi vào 10 – Đợt 2:Chỉ tiêu dự kiến 65 – 70% tổng chỉ tiêu        

1.2.3. Xét kết quả thi tuyển vào lớp 10 và học bạ THCS – Đợt 3: Nếu còn chỉ tiêu 

(Phương thức và điều kiện xét tuyển cụ thể Nhà trường sẽ thông báo sau)                      

1.3. Đối với liên thông trình độ Cao đẳng  

– Xét theo điểm trung bình chung toàn khóa hệ trung cấp, cộng với điểm ưu tiên (nếu có). Lấy kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu.                     

2. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển 

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển nhiều ngành/nghề theo thứ tự ưu tiên. HĐTS căn cứ vào kết quả điểm trong hồ sơ đăng ký của thí sinh để xét tuyển vào tất cả các nguyện vọng thí sinh đăng ký.            

– Xét tuyển theo từng phương thức đã công bố và trên cơ sở lấy kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp tới đủ chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh của từng phương thức có thể điều chỉnh theo thực tế tuyển sinh. 

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.                     

III. Thời gian xét tuyển 

1. Hệ Cao đẳng chính quy  

– Đợt 1: Từ 01/02 đến 08/8/2023                     

– Đợt 2: Từ 13/08 đến 31/10/2023                     

– Đợt 3: Từ 01/11 đến 31/12/2023                     

2. Hệ Trung cấp – THPT (thời gian tuyển sinh các đợt có thể điều chỉnh theo lịch thi vào 10 của Thành phố Hà Nội)      

– Đợt 1: Từ ngày 01/02 đến 06/06/2023                   

– Đợt 2: Từ 09/06 đến 18/07/2023                     

– Đợt 3: Từ 20/07 đến 29/07/2023 (nếu còn chỉ tiêu)                     

3. Liên thông trình độ cao đẳng: Từ 01/03 đến 30/09/2023   

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam

Địa chỉ: số 137 Trần Phú, Thường Tín, TP. Hà Nội; ĐT: 02433 853 048.

Hotline: 0987753717(Cao đẳng); 098.98.34.996 hoặc 0989267739 (Trung cấp – THPT)

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn

 

Nguồn: internet