Trường Đại học Đồng Tháp

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023
*********
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Ký hiệu: SPD
Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.882.258
Website: www.dthu.edu.vn  ; E-mail: dhdt@dthu.edu.vn
Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet