Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã trường: KTS
Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 222 748 (số nội bộ 134, 135) hoặc (028) 22003275 hoặc 0326180575
Email: tuyensinh@uah.edu.vn.  Website: www.uah.edu.vn.
Fanpage: Tuyển sinh Kiến trúc UAH./.

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet