Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*********
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  Mã trường: DTK
  Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0208. 3847 145; Fax: 0208. 3847 403
  Website: www.tnut.edu.vn;  Email: office@tnut.edu.vn

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet