Trường Đại học Phú Yên

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023
*********

– Tên trường: Trường Đại học Phú Yên

– Mã trường: DPY

– Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Số 01 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

+ Cơ sở 2: Số 18 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

– Điện thoại: (0257) 3843.119, 3824.446, 3843.118, 3843.139.

– Đường dây nóng: 0963725060.

– Website đăng ký xét tuyển: http://tuyensinh.pyu.edu.vn

– Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn – Facebook: Facebook.com/DHPY.PYU

– Địa chỉ trang web: www.pyu.edu.vn.

>>ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

>> MẪU PHIẾU ĐKXT THEO HỌC BẠ THPT

>> MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU

 

 

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

 

 

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn

Nguồn: Internet