Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Ký hiệu trường: EIU

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 6293036; 0274 2220342; 0274 2220341

Hotline: 0918907722; 0918907733

Email: admissions@eiu.edu.vn

Website: www.eiu.edu.vn

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

– Chỉ tiêu: Dự kiến từ 30 đến 40% chỉ tiêu.

– Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

– Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.

Mã tổ hợp môn

Tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Tổ hợp môn

A00

Toán – Lý – Hóa

B00

Toán – Hóa – Sinh

A01

Toán – Lý – Anh

D01

Toán – Văn – Anh

– Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Ngành xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho hệ đại học như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, B00, D01

140

2

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, B00, D01

28

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

A00, A01, B00, D01

28

4

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

A00, A01, B00, D01

28

5

Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00, A01, B00, D01

49

6

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

A00, A01, B00, D01

28

7

Điều dưỡng

7720301

A00, A01, B00, D01

70

8

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520207

A00, A01, B00, D01

28

9

Kinh tế

7310101

A00, A01, B00, D01

35

2. Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT

2.1. Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT:

– Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy.

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 điều kiện sau:

+ Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

+ Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên;

+ Thí sinh có hạnh kiểm lớp 12 loại khá trở lên.

+ Riêng đối với ngành Điều dưỡng sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Xét tuyển theo kết quả học tập 5 Học kỳ (Học kỳ 1&2 lớp 10, Học kỳ 1&2 lớp 11, Học kỳ 1 lớp 12) trong học bạ bậc THPT:

– Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy.

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 điều kiện sau:

+ Tổng điểm trung bình 5 Học kỳ của các môn học thuộc tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

+ Điểm trung bình chung 5 Học kỳ đạt từ 6,0 trở lên;

+ Thí sinh có hạnh kiểm cả năm lớp 11 loại khá trở lên.

+ Riêng đối với ngành Điều dưỡng sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngành xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT cho hệ đại học như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, B00, D01

200

2

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, B00, D01

40

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

A00, A01, B00, D01

40

4

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

A00, A01, B00, D01

40

5

Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00, A01, B00, D01

70

6

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

A00, A01, B00, D01

40

7

Điều dưỡng

7720301

A00, A01, B00, D01

100

8

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520207

A00, A01, B00, D01

40

9

Kinh tế

7310101

A00, A01, B00, D01

50

– Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/02 đến hết ngày 31/3/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/4/2023.

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/6/2023.

+ Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/7/2023.

+ Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/7/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/8/2023.

– Chỉ tiêu: Dự kiến từ 50 đến 60% chỉ tiêu tuyển sinh

Lưu ý:

+ Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường;

+ Bản photo có chứng thực Học bạ THPT;

+ Bản photo có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 (nếu có);

+ Bản photo có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2023;

+ Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2023

– Chỉ tiêu: Dự kiến từ 5 đến 10% chỉ tiêu tuyển sinh

– Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường. Riêng đối với ngành Điều dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của ĐHQG TP.HCM.

– Ngành xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023 cho hệ đại học như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

Quản trị kinh doanh

7340101

40

2

Kỹ thuật điện

7520201

8

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

8

4

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

8

5

Kỹ thuật phần mềm

7480103

14

6

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

8

7

Điều dưỡng

7720301

20

8

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520207

8

9

Kinh tế

7310101

10

– Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/02 đến hết ngày 31/3/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/4/2023.

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/6/2023.

+ Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/7/2023.

+ Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/7/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/8/2023.

Lưu ý:

+ Nhà trường sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT). Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường;

+ Bản photo chứng thực giấy báo điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023 (bản chính sẽ nộp khi thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học);

+ Bản photo có chứng thực Học bạ THPT;

+ Bản photo có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 (nếu có);

+ Bản photo có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2023;

+ Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Xét tuyển thẳng

– Chỉ tiêu: Dự kiến 5% chỉ tiêu tuyển sinh

– Đối tượng xét tuyển thẳng:

+ Tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành;

+ Thí sinh là người nước ngoài, thí sinh đã học và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài;

+ Thí sinh thuộc top 5 học sinh giỏi nhất các trường THPT năm 2023 theo quy định của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

+ Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo PTXT bằng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT.

– Thời gian nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/02 đến hết ngày 31/3/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/4/2023.

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2023, Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển vào ngày 14/6/2023.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển một trong 03 cách sau:

– Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: http://dangkyxettuyen.eiu.edu.vn/

Lưu ý: Thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường bằng bản giấy.

– Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

– Cách 3: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0274 6293036; 0274 2220342; 0274 2220341

Hotline: 0918907722; 0918907733

Email: admissions@eiu.edu.vn

Website: www.eiu.edu.vn

Lưu ý: Thí sinh giữ lại biên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục để có cơ sở xác minh khi thất lạc.

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet