Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Mã trường: SP2

Địa chỉ: số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 386 3416

Website: tuyensinh.hpu2.edu.vn

>> Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

>> Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

>> Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 xét theo các phương thức tuyển sinh sớm

>> Xem chi tiết: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

1. Phương thức xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến đại học hệ chính quy: 

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức XT

Tên phương thức
xét tuyển

Tổng chỉ
tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

7140201

Giáo dục Mầm non

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

97

Ngữ văn, Năng khiếu 2,
Năng khiếu 3

Toán,
Năng khiếu 2,
Năng khiếu 3

Ngữ văn, GDCD, Năng Khiếu 1

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1

PT406

Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT500

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140202

Giáo dục Tiểu học

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

105

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Địa lí

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140204

Giáo dục Công dân

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

117

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140206

Giáo dục Thể chất

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

150

Ngữ văn, Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6

Toán,
Năng khiếu 5,
Năng khiếu 6

Toán, Sinh học, Năng khiếu 4

Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4

PT406

Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT500

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140208

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

206

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140209

Sư phạm Toán học

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

94

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, GDCD, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140210

Sư phạm Tin học

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

97

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140211

Sư phạm Vật lý

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

292

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140212

Sư phạm Hóa học

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

563

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Địa lí

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140213

Sư phạm Sinh học

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

173

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngữ văn

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140217

Sư phạm Ngữ văn

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

132

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140218

Sư phạm Lịch sử

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

86

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

99

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên (dự kiến)

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

200

Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7140249

Sư phạm Lịch sử – Địa lý (dự kiến)

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

260

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

Toán, Lịch sử, Địa lý

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7220201

Ngôn ngữ Anh

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

51

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

133

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7310630

Việt Nam học

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

179

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7420201

Công nghệ Sinh học (dự kiến)

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

220

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngữ văn

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

7480201

Công nghệ Thông tin

PT100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

167

Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

PT200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

PT301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

PT402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội

 

2. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023

>> Xem chi tiết: ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet