Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
********

– Tên trường: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

– Mã trường: DMT

– Trụ sở chính: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

– Phân hiệu: Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

– Website Trường:www.hunre.edu.vn; 

– Website Phân hiệu Thanh Hóa:http://tnmt.edu.vn/.

– Cổng thông tin tuyển sinh:www.tuyensinh.hunre.edu.vn

– Facebook: facebook.com/ FanpageHunre 

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT Việt Nam) ở nước ngoài hoặc Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc

3. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (Dự kiến)

– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).

– Phương thức 3: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

+ Thí sinh tốt nghiệp tại các Trường THPT chuyên.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi ba năm: Lớp 10, lớp 11, lớp 12.

– Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.

– Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Nhà trường công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo tổ hợp, đối với thí sinh xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt điều kiện điểm tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5,00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 5,00/10).

– Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đạt điều kiện tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính) không nhỏ hơn 75/ thang điểm 150 (tối thiểu ≥ 75/150).

– Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) dự kiến như sau: 

+ Ngành ngôn ngữ Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính) trong đó điều kiện bắt buộc điểm môn tiếng Anh (Môn chính) là điểm trung bình cộng các đầu điểm TB năm lớp 11; HK1 lớp 12 không nhỏ hơn 7,00/ thang điểm 10 (điểm tối thiểu ≥ 7,00/10). 

+ Các ngành đào tạo khác: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18,00 điểm (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính).

– Đối với thí sinh xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tính theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc theo kết quả học tập THPT (Học bạ) đối với ngành có nguyện vọng xét tuyển đặc cách.

5. Dự kiến tổ chức tuyển sinh năm 2023

– Chú ý quan trọng: Để đăng ký xét tuyển (sau đây gọi là ĐKXT) tại Trường đợt 1 (đợt chính thức) tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết về cách thức và thời gian đăng ký thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được công nhận trúng tuyển khi có kết quả trúng tuyển chính thức từ quy trình xét nguyện vọng toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh thuộc diện quy định phải khai báo thông tin xét tuyển tại Trường (theo yêu cầu của từng phương thức xét tuyển) phải thực hiện thêm bước khai báo, nộp thông tin ĐKXT tại Trường sau khi đã ĐKXT trên hệ thống.

– Thông tin tuyển sinh dự kiến dưới đây có thể thay đổi sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Lịch công tác tuyển sinh, Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2023 hoặc quy định khác. Để đảm bảo kết quả và quyền lợi của mình, thí sinh chú ý theo dõi và thực hiện theo các thông báo, hướng dẫn tuyển sinh được nhà trường liên tục cập nhật sớm và chính xác tại website: www.hunre.edu.vn ; www.tuyensinh.hunre.edu.vn. Dự kiến như sau:

5.1. Thông tin các phương thức tuyển sinh đợt 1 năm 2023

a) Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Thí sinh thực hiện ĐKXT qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức đăng ký xét tuyển, nguyên tắc đăng ký xét tuyển, công bố thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học đợt 1: Theo quy định và lịch tổ chức công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) sử dụng kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

– Thí sinh được xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp cuối danh sách nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Nếu số trúng tuyển dự kiến vẫn còn vượt chỉ tiêu thì sẽ lấy từ cao xuống thấp theo điểm môn chính trong tổ hợp môn xét tuyển.

– Thí sinh kiểm tra thông tin xét tuyển (thông tin cá nhân, điểm, diện ưu tiên..) và đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh tự do ĐKXT theo kết quả học tập THPT (Học bạ) đã tốt nghiệp trước năm 2023 sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện khai báo thông tin tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường gồm các thông tin sau: 

+ Khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin xét tuyển của thí sinh; (Thí sinh nhập thông tin, minh chứng theo hướng dẫn tại: tuyensinh.hunre.edu.vn) 

+ Ảnh chụp Học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;

+ Ảnh chụp bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023);  + Ảnh chụp Căn cước công dân;

– Thời gian thí sinh ĐKXT nguyện vọng đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 05/7/2023 đến 17h00 ngày 25/7/2023.

– Thời gian tiếp nhận thông tin thí sinh đợt 1 tại Trường (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2023): Dự kiến từ ngày 15/4/2023 đến 17h ngày 01/8/2023.

– Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển và thời gian xác nhận nhập học đợt 1: Theo lịch công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT: Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30 là tổng điểm trung bình cộng điểm các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả học tập THPT (điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có). Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

ĐXT = ĐTB xét tuyển Môn 1 + ĐTB xét tuyển Môn 2 + ĐTB xét tuyển Môn 3 + ĐƯT

Trong đó:

– ĐTB xét tuyển Môn 1/2/3 = (ĐTB môn cả năm lớp 11 + ĐTB môn kỳ 1 lớp 12)/2;

– ĐƯT = Điểm KVƯT + Điểm ĐTƯT (nếu có)

c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

– Thí sinh được xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp (điểm xét tuyển là điểm thi Đánh giá năng lực không tính điểm ưu tiên). Trường hợp số thí sinh dự kiến trúng tuyển vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

– Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh ĐKXT theo kết quả thi Đánh giá năng lực phải khai báo thông tin tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường gồm các thông tin sau: 

+ Khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin xét tuyển của thí sinh; (Thí sinh nhập thông tin, minh chứng theo hướng dẫn tại: tuyensinh.hunre.edu.vn) 

+ Ảnh chụp Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023; 

+ Ảnh chụp bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023); + Ảnh chụp Căn cước công dân;

– Thời gian thí sinh ĐKXT nguyện vọng đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 05/7/2023 đến 17h00 ngày 25/7/2023.

– Thời gian tiếp nhận thông tin thí sinh đợt 1 tại Trường: Dự kiến từ ngày 15/4/2023 đến 17h ngày 01/8/2023.

– Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển và thời gian xác nhận nhập học đợt 1: Theo lịch công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Phương thức 4: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội áp dụng đối với các thí sinh sau: 

+ Thí sinh tốt nghiệp tại các Trường THPT chuyên. 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT. 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi cả 3 năm THPT: Lớp 10, lớp 11, lớp 12.

– Thí sinh được xét trúng tuyển đặc cách khi đạt đủ điều kiện ĐKXT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (theo điểm thi hoặc điểm Học tập THPT). Trường hợp số thí sinh dự kiến trúng tuyển vượt chỉ tiêu, Nhà trường xét từ cao xuống thấp theo điểm kết quả học tập môn Toán năm lớp 12 trong Học bạ THPT.

– Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh ĐKXT Đặc cách phải khai báo thông tin tại cổng thông tin tuyển sinh của Trường gồm các thông tin sau: 

+ Khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin xét tuyển của thí sinh; (Thí sinh nhập thông tin, minh chứng theo hướng dẫn tại: tuyensinh.hunre.edu.vn) 

+ Ảnh chụp toàn bộ Học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;

+ Ảnh chụp bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023);

+ Ảnh chụp chứng chỉ tiếng Anh hoặc xác nhận chứng chỉ của đơn vị cấp chứng chỉ còn giá trị hiệu lực đến thời điểm ĐKXT (đối với thí sinh xét tuyển đặc cách theo chứng chỉ tiếng Anh); 

+ Ảnh chụp Căn cước công dân;

– Thời gian thí sinh ĐKXT nguyện vọng đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 05/7/2023 đến 17h00 ngày 25/7/2023.

– Thời gian tiếp nhận thông tin thí sinh đợt 1 tại Trường: Dự kiến từ ngày 15/4/2023 đến 17h ngày 01/8/2023.

– Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển và thời gian xác nhận nhập học đợt 1: Theo lịch công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo

– Nhà trường sẽ ban hành quy định cụ thể về đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, hồ sơ ĐKXT, hình thức đăng ký, thời gian xét tuyển và xác nhận nhập học trong Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh năm 2023 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2023.

– Thí sinh thuộc diện được Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định trong Đề án tuyển sinh phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường theo quy định. Cụ thể như sau:

Hồ sơ ĐKXT thẳng, ưu tiên xét tuyển bao gồm: 

+ 01 phiếu đăng ký xét tuyển thẳng hoặc phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển đầy đủ các thông tin xét tuyển theo quy định của BGG&ĐT và có chữ ký của thí sinh; 

+ 01 phong bì ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển; 

+ 01 bộ hồ sơ công chứng giấy tờ chứng minh diện xét tuyển như sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế hoặc các loại giấy tờ chứng nhận thuộc các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác theo đúng quy định; 

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học; 

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023); 

+ 01 bản sao Căn cước công dân;

– Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải hoặc các loại giấy tờ khác theo yêu cầu trong Quyết định trúng tuyển để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 15/4/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023.

– Thời gian công bố thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 05/7/2023.

– Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 05/7/2023 đến 17h00 ngày 15/8/2023.

5.2. Hình thức khai báo thông tin ĐKXT tại Trường (sau khi đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển hợp lệ trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Đối với phương thức Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại địa chỉ:

– Trụ sở chính: Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Hoặc tại Phân hiệu Thanh Hóa: Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Thí sinh gửi bưu điện hoàn thiện hồ sơ ĐKXT và gửi theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát bưu phẩm bảo đảm gửi về một trong các địa chỉ trên. Bên ngoài bao bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Đại học chính quy năm 2023 và đầy đủ thông tin liên lạc của cá nhân.

b) Đối với các phương thức xét tuyển khác thí sinh khai báo thông tin trực tuyến như sau:

– Thí sinh nhập đầy đủ thông tin ĐKXT, gửi dữ liệu ảnh chụp minh chứng hồ sơ xét tuyển theo hướng dẫn chi tiết cho từng phương thức tại cổng thông tin tuyển sinh có địa chỉ website: http://tuyensinh.hunre.edu.vn.

– Sau khi được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ ĐKXT theo quy định để đối chiếu. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT trong hồ sơ so với các thông tin đã đăng ký, nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc (nếu có). Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể trong Đề án tuyển sinh và thông báo xét tuyển đại học năm 2023.

5.3. Dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2023

– Nhà trường sẽ thông báo tuyển sinh các đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) trên website của Trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh. Thời gian các đợt ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm nhận hồ sơ ĐKXT các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1 theo từng ngành đào tạo.

6. Quy định về khu vực, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn tuyển sinh

– Trụ sở chính: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – Số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

– Phân hiệu Thanh Hóa: Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa – Số 04, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

8. Lệ phí xét tuyển

Đối với các phương thức ĐKXT nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của BGD & ĐT thí sinh thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet