Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Phân hiệu Đà Nẵng

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng

544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Mã trường Phân hiệu Đà Nẵng: XDN

Website: http://www.mucedanang.edu.vn

Email: phanhieudanang@muce.edu.vn

Facebook https://www.facebook.com/MuceDaNang

Điện thoại Phòng Quản lý Đào tạo: (0236) 3845102

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo, số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

 

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: Internet