Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội tuyển sinh sau đại học năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ sau Đại học năm 2023
*******

– Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);

– Căn cứ hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 của ĐHQGHN được ban hành theo văn bản số: 556/HD-ĐHQGHN ngày 27/02/2023;

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2023.

>> XEM CHI TIẾT:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet