Trường Đh Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM đổi tên nhiều chương trình học

Sáng ngày 30/1, Thạc sĩ Nguyễn Thảo Chi, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, chia sẻ năm nay chương trình chất lượng cao ở các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đức, Quan hệ quốc tế, Nhật bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ đổi tên thành chương trình chuẩn quốc tế. Riêng chương trình chất lượng cao ngành Báo chí được đổi thành chương trình Báo chí – tăng cường tiếng Anh.

Theo bà Chi lý giải, việc này được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thánh 6/2023 – bãi bỏ chương trình chất lượng cao theo tiêu chí của bộ Giáo dục. Thay vào đó, các trường sẽ được tự chủ xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo.

Năm 2024, trường sẽ giữ ổn định 5 phương thức tuyển sinh, gồm: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng (1-5% chỉ tiêu); ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP HCM (15-20%); ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường (1-5%); xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM (35-50%); xét điê,r thi tốt nghiệp THPT (40-55%). Tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2024, của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM là gần 3.700 sinh viên, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2023.

Chỉ tiêu từng ngành