Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin… luôn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì nhiều năm gần đây.

Vì thế, không nhiều trường tuyển sinh ngành này theo phương thức xét tuyển học bạ. Các thí sinh có thể tham khảo một số trường khu vực phía Bắc để cân nhắc, lựa chọn đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Trường ĐH Giao thông Vận tải năm nay, tuyển sinh bằng học bạ đối với hầu hết các ngành của trường. Tuy nhiên, trường không xét tuyển học bạ đối với ngành Công nghệ thông tin hay Khoa học máy tính. Nếu vẫn yêu thích ngành này và mong muốn xét tuyển bằng học bạ, thí sinh có thể cân nhắc ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh).

Trường sẽ xét dựa trên tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó, điểm từng môn của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5,5 điểm. Với thí sinh dùng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày 12/8/2024) thay thế cho điểm học bạ môn tiếng Anh.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường bằng cách đăng ký trực tuyến từ 28/5 đến 16/6. Dự kiến trước 24/6, trường sẽ công bố kết quả xét tuyển.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2024 dành chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn. Điều kiện là thí sinh cần có điểm trung bình cộng các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của năm học lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (dự tuyển đợt 1, 2) hoặc lớp 11 và lớp 12 (dự tuyển đợt 3) từ 8,8 đến dưới 9,2 điểm. Sau đó, thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp với hội đồng phỏng vấn tuyển sinh của trường.

Đợt 2 trường nhận hồ sơ từ 2-23/4, lịch phỏng vấn vào 18-19/5; Đợt 3 trường nhận hồ sơ và phỏng vấn vào tháng 7/2024.

Học phí năm 2024 – 2025 được trường công bố đối với ngành Công nghệ thông tin khoảng 53 triệu đồng/năm (khoảng 2.200 USD).

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng xét tuyển học bạ đối với các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, mỗi ngành từ 10 – 25 chỉ tiêu, tuyển theo tổ hợp A00, A01.

Đối với  thí sinh tốt nghiệp năm 2024, trường yêu cầu điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.

Đối với  thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước, điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cả năm lớp 10, 11 và 12 từ 7,5 điểm trở lên.

Trường nhận hồ sơ từ ngày 20/4 đến ngày 5/6. Trước 17h ngày 23/6, trường sẽ công bố kết quả xét tuyển.

Năm 2024, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển 150 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin theo phương thức xét học bạ. Trường xét theo tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01. Mức điểm được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18 điểm.

Trường ĐH Điện lực dự kiến tuyển 240 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin theo phương thức xét tuyển học bạ. Thí sinh có tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 không thấp hơn 18 điểm có thể nộp hồ sơ vào ngành. Trường nhận hồ sơ từ 4/3 đến 20/6. Dự kiến, danh sách trúng tuyển sẽ được trường công bố vào cuối tháng 7/2024.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng xét tuyển học bạ đối với ngành Công nghệ thông tin. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Mức điểm tối thiểu học sinh cần đạt đối với ngành này là 22.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tuyển sinh theo 2 đợt. Đợt 1 Học viện nhận hồ sơ xét tuyển từ 1/3 – 10/5, thông báo kết quả từ 11 – 15/5; Đợt 2 nhận hồ sơ từ 15/5 – 20/6, thông báo kết quả từ 25 – 28/6.

Trường ĐH Mỏ – Địa chất tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin dựa trên kết quả học tập trong năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Trường chỉ xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên, đồng thời có tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT đạt từ 18 điểm trở lên.

Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2024 tuyển 150 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin đối với hai chuyên ngành là Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo; Quản trị hệ thống mạng. Học viện dự kiến xét tuyển sớm 50% tổng chỉ tiêu, trong đó có phương thức xét tuyển học bạ.

Thí sinh cần có hạnh kiểm Tốt, tổng điểm trung bình chung học tập 3 môn của cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 19 điểm trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên. Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ thông tin, thí sinh cần đạt điểm môn Toán trong tổ hợp từ 7 trở lên.

Nguồn: internet