Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM …

*******

Trường Trung cấp Bách Nghệ Thanh Hóa

Mã trường: TCD2817

Địa chỉ: Số 01 Đường Hàm Tử, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá

Điện thoại: (0237).3721.333 Fax:(0237).3914.474

Website: www.bachngheth.edu.vn

Email: tcbachnghe@thanhhoa.edu.vn

Chưa cập nhật thông tin tuyển sinh

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet