Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

Mã trường: TCD 0602

Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063 860 127 

Website: www.tcktkt_caobang.freevnn.com

 

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Trồng trọt

75

Xét tuyển theo học bạ.

Tuyển sinh từ tháng 1/2018 đến hết tháng 12/2018

Khuyến nông lâm

75

Chăn nuôi – thú y

75

Quản lý tài nguyên rừng

75

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.

Nguồn: internet