Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM….

*******

Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn

Mã trường: TCD2808

Địa chỉ: Số 217 Đường Trần Phú – Phường Lam Sơn – Thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 02373 825 436

Website: www.trungcapnghebimson.edu.vn;

Email: trungcapnghebs@gmail.com

Chưa cập nhật thông tin tuyển sinh

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet