Trường Trung cấp nghề Châu Hưng


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề Châu Hưng

Mã trường: TCD2205

Địa chỉ: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại: 02213997151

Website:

Email: truongtcnchauhung@yahoo.com.vn

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Công nghệ ô tô

X

X

Xét tuyển

Trong năm 2018

Điện công nghiệp

X

X

Hàn

X

X

May

X

Lái xe ô tô, lái xe mô tô

X

Ngoại ngữ

X

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet