Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Mã trường:

Địa chỉ: Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 748 437

Website: http://nkt.edu.vn

Email: truongtcncnkttb@gmail.com

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Điện công nghiệp

45

20

Xét tuyển

Từ tháng 1/2018 đến hết tháng 12/2018

Điện tử công nghiệp

45

20

Tin học văn phòng

35

20

Quản trị cơ sở dữ liệu

40

20

Kế toán doanh nghiệp

40

15

May thời trang

40

15

Thiết kế thời trang

40

15

Hàn

40

20

Cắt gọt kim loại

20

10

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

25

15

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet