Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam

 


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề Công ty Apatit Việt Nam

Mã trường: TCT0801

Địa chỉ: Số 331, đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3852.257

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Công nghệ tuyển khoáng

40

Xét tuyển.

Tuyển sinh các tháng 7,8,9,10

Công nghệ ô tô

30

Vận hành máy thi công nền

40

Vận hành máy xúc

50

Xét tuyển tất cả các tháng trong năm

Vận hành máy ủi

50

Vận hành máy hóa

100

Hàn điện

100

Nguội sửa chữa

100

Lái xe ô tô

500