Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM …

*******

Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Mã trường: TCD 2805

Địa chỉ: 02 Dốc ga, Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.942804

Website: http:/truonggtvtthanhhoa.edu.vn

Email: truongtcngtvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 Chưa cập nhật thông tin tuyển sinh

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet