Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

Mã trường: TCD0405

Địa chỉ: 181 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3985 313 – (0236) 3986 609

Website: www.ktcndn.edu.vn

Email: kythuatcongnghedn@gmail.com

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Điện dân dụng

Xét tuyển thường xuyên

Điện công nghiệp
Hàn
Kinh doanh xăng dầu

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: internet