Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
*******

Địa chỉ: Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 634 909 – 0825464667

Email: tcnlytutrong@gmail.com

Website: http://www.trungcapnghelytutrong.edu.vn

 

 

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: internet