Trường Trung cấp nghề MITRACO

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề MITRACO

Mã trường: TCD3004

Địa chỉ: K9 – TT Thạch Hà – Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.847389

Email: vomanhha@gmail.com

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Trồng cây ăn quả có múi

105

Xét tuyển từ ngày 15/4/2018

Trồng rau an toàn

105

Chăn nuôi lợn

105

Chăn nuôi trâu bò

105

Thú y

105

May thời trang

35

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.

Nguồn: internet