Trường Trung cấp nghề Nho Quan


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề Nho Quan

Mã trường: TCD2704

Địa chỉ: Phố Tân Nhất – Thị trấn Nho Quan – Huyện Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293. 662.949

Website: tcnnhoquan.edu.vn

Email: tcnnhoquan@gmail.com

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

May thời trang

150

Xét tuyển

Trung cấp: Từ tháng 6 đến tháng 10/2018

Sơ cấp: Tuyển sinh liên tục trong năm

Điện công nghiệp

100

Hướng dẫn du lịch

100

Kế toán doanh nghiệp

75

May công nghiệp

120

Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ

50

Sửa chữa bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ

50

Kỹ thuật chế biến món ăn

50

Sửa chữa máy nông nghiệp

50

Vi tính văn phòng

50

Vận hành máy gặt đập liên hợp

50

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet