Trường Trung cấp nghề Quốc tế


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp nghề Quốc tế

Mã trường: TCD2705

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình – Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0229 3868231 Fax: 0229 3833425.

Website: ivs.edu.vn

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Quản trị khách sạn

200

Xét tuyển theo học bạ.

Tuyển sinh liên tục trong năm

Hướng dẫn du lịch

100

Kỹ thuật xây dựng

30

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

30

Kỹ thuật chế biến món ăn

60

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet