Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn Thanh Hóa


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM …

*******

Trường Trung cấp Nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa

Mã trường: TCD2813

Địa chỉ: Số 525B đường Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237.6 255090

Website: . . . . . .

Email: ngoctruongson1965@gmail.com

 

 Chưa cập nhật thông tin tuyển sinh

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet