Trường Trung cấp nghề Yên Định


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Nghề Yên Định

Mã trường: TCD2810

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.510.686

Website:…………..

Email: Trungcapngheyendinh@gmail.com

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Hàn

35

Xét tuyển liên tục trong cả năm 2018

Điện dân dụng

35

May thời trang

35

Thú y

35

Kỹ thuật chế biến món ăn

35

35

Chăn nuôi gia súc gia cầm

35

Bảo vệ thực vật

35

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

35

Trồng cây có múi

35

Trồng rau an toàn

35

Liên hệ: 0852.128.128 để được hộ trợ tư vấn.

Email: info@thongtintuyensinh.edu.vn 

Nguồn: Internet