Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

 


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Mã trường: TCD0152

Địa chỉ: 135 Trần Phú, Văn Quán Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.3854 4425

Website: www.tc-tonghophanoi.edu.vn

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Thiết kế đồ họa

30

Xét tuyển cả 12 tháng trong năm

Thư ký văn phòng

30

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

30

Kế toán doanh nghiệp

50

Quản lý và kinh doanh du lịch

50

Lập trình / phân tích hệ thống

80

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

50

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

50

Kỹ thuật chế biến món ăn

150

200

Liên hệ: 0852.128.128 để được hỗ trợ tư vấn.
Nguồn: internet