VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp.

Trang bị cho người học nghề những kiến thức các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các môn học, mô đun chuyên môn nghề. Học xong chương trình, người học cần nắm vững các nội dung sau:

+ Các quy trình, quy phạm chung của Nhà nước và của ngành điện.

+ Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, quy trình vận hành và xử lý sự cố tất cả các thiết bị chính và phụ trong dây chuyền sản xuất.

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dây truyền và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất.

+ Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ điện tự dùng, sơ đồ điện một chiều của dây truyền sản xuất và các sơ đồ lưới điện có liên quan.

+ Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc của các bảo vệ phần điện, bảo vệ công nghệ và hệ thống tự động trong dây chuyền sản xuất.

+ Sơ đồ hệ thống điều khiển trong dây chuyền sản xuất và sơ đồ hệ thống cứu hoả.

+ Các sơ đồ của các hệ thống trong dây chuyền sản xuất, như: nước tuần hoàn; cung cấp nhiên liệu; sử lý nước…

+ Nắm vững các mệnh lệnh kỹ thuật của cấp trên.

2- Kỹ năng nghề nghiệp.

Học xong chương trình này học viên có khả năng:

+ Đi ca theo lịch ca do Phó giám đốc kỹ thuật vận hành phê duyệt.

+ Kiểm tra được tình hình vận hành của ca sản xuất trước và ca sản xuất do mình phụ trách.

+ Tìm hiểu được phương thức vận hành của Nhà máy, phương thức kết dây với lưới điện.

+ Tìm hiểu và đánh giá được sự làm việc của các thiết bị chính thông qua các đồng hồ đo lường và biểu đồ phát công suất của Nhà máy.

+ Kiểm tra được sự hoạt động của hệ thốnggiám sát điều khiển và thu thập số liệu (SCADA) và hệ thống thông tin liên lạc.

+ Thao tác vận hành, xử lý sự cố được tất cả các thiết bị điện trong toàn hệ thống điện của Nhà máy điện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo đảm an toàn và hiệu quả.

+ Phối hợp được với các phân xưởng liên quan thực hiện được việc bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị các cấp trong nhà máy.

+ Phán đoán được và xử lý kịp thời những hiện tượng có khả năng ảnh hưởng đến sự làm việc không ổn định của dây chuyền sản xuất, nếu không xử lý được phải báo cáo cho Trưởng ca biết và tìm mọi biện pháp để xử lý.

+ Thực hiện được nhiệm vụ giám sát các phiếu công tác, biện pháp an toàn , thời gian tiến hành công việc và kết thúc phiếu thao tác.

+ Chỉ huy trực tiếp việc xử lý các sự cố phần điện sảy ra trong ca sản xuất.

+ Làm tốt công tác giao, nhận ca.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung của quy trình nhiệm vụ đối với nhân viên vận hành và trưởng kíp điện.

3- Các môn học chính

– Toán ứng dụng.

– Vật lý ứng dụng.

– Vẽ kỹ thuật.

– Cơ kỹ thuật.

– Vẽ điện.

– Vật liệu điện.

– Điện kỹ thuật.

– Nhà máy nhiệt điện.

– Máy điện.

– Điện tử công nghiệp.

– Phần điện trong nhà máy điện.

– Kỹ thuật đo lường điện.

– Khí cụ điện.

– Lý thuyết điều khiển tự động.

– Bảo vệ rơle.

– Tự động hoá.

– Mạng truyền thông công nghiệp.

– Kỹ thuật an toàn.

– Kỹ thuật điện cao áp.

– Vận hành điện trong nhà máy điện.

– Thực tập hàn cơ bản.

– Thực tập nguội cơ bản.

– Thực tập điện cơ bản.

– Thực tập lắp mạch điện điều khiển.

– Quấn dây máy điện.

– Thực tập nhận thức.

– Thực tập sản xuất.

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp.

Trang bị cho học sinh học nghề những kiến thức kỹ thuật cơ sở để nghiên cứu các môn học chuyên môn nghề, sau khi học xong chương trình, người học cần nắm vững:

+ Các quy trình, quy phạm chung của Nhà nước và của ngành.

+ Sơ đồ nối điện chính, sơ đồ điện tự dùng, sơ đồ điện một chiều và các sơ đồ lưới điện có liên quan đến Nhà máy.

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện được sử dụng trong hệ thống điện của Nhà máy điện.

+ Nắm được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và nắm vững các mệnh lệnh kỹ thuật của cấp trên.

2- Kỹ năng nghề nghiệp.

Học xong chương trình này học viên có khả năng:

+ Đi ca theo lịch do Phó giám đốc vận hành phê duyệt.

+ Phân tích được sơ đồ nối dây hệ thống điện trong Nhà máy điện mà bản thân mình quản lý vận hành.

+ Thao tác vận hành, xử lý sự cố được tất cả các thiết bị điện trong toàn hệ thống điện của Nhà máy điện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo đảm an toàn và hiệu quả.

+ Phối hợp được với phân xưởng sửa chữa và các phân xưởng lò máy thực hiện được việc bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị các cấp trong nhà máy.

+ Thực hiện đầy đủ các nội dung giao nhận ca, ghi nhật ký vận hành theo đúng quy trình nhiệm vụ của các chức danh của nhân viên vận hành điện trong Nhà máy điện.

3- các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Vẽ điện

– Vật liệu điện

– Kỹ thuật điện

– Nhà máy nhiệt điện

– Máy điện

– Điện tử công nghiệp

– Phần điện trong nhà máy điện

– Kỹ thuật đo lường điện

– Khí cụ điện

– Bảo vệ rơle

– Kỹ thuật an toàn

– Kỹ thuật điện cao áp

– Vận hành điện trong nhà máy điện

– Thực tập hàn cơ bản.

– Thực tập Nguội cơ bản.

– Thực tập điện cơ bản

– Thực tập lắp mạch điện điều khiển

– Quấn dây máy điện

– Thực tập nhận thức

– Thực tập sản xuất