VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, Dung sai, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn, Công nghệ khí nén – thủy lực,…

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Phân tích được các phương pháp thi công của máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Nêu được các biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn và các biện pháp an toàn khi vận hành, bảo dưỡng máy thi công mặt đường;

+ Trình bày được quy trình chuẩn bị, bảo dưỡng, vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Phân tích được những nguyên nhân hư hỏng, cách kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Phân tích được các biện pháp xử lý tình huống khi vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Phân tích được các phương án tổ chức thi công, tổng hợp được các khối lượng, tiến độ thi công, bố trí máy trong quá trình thi công và công tác bàn giao nghiệm thu.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ thi công;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường và xử lý sơ cứu người khi xảy ra tai nạn;

+ Làm được các công việc chuẩn bị cho máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan, trước khi thi công;

+ Làm thành thạo các công việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường trên các máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan đúng quy trình;

+ Vận hành thành thạo máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và một số máy liên quan, đúng quy trình;

+ Xử lý được các tình huống khi vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công, tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm;

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, nghề Vận hành máy thi công mặt đường, sinh viên sẽ:

+ Làm việc tại các công trường thi công xây dựng, thi công mặt đường bộ và tham gia tạo nguồn xuất khẩu lao động;

+ Tự tạo việc làm cho mình, học liên thông lên các bậc học cao hơn;

+ Có thể làm tổ trưởng tại các công trường thi công xây dựng, thi công mặt đường bộ;

+ Có khả năng làm giáo viên trong các Trung tâm dạy nghề.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Dung sai

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn

– Công nghệ khí nén – thủy lực

– Kỹ thuật thi công mặt đường

– Nguội cơ bản

– Hàn cơ bản

– Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường

– Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ đốt trong trên máy thi công mặt đường

– Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy san

– Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy lu

– Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy rải thi công mặt đường

– Bảo dưỡng kỹ thuật các máy thi công mặt đường liên quan

– Bảo dưỡng trang bị điện trên máy thi công mặt đường

– Sửa chữa những hư hỏng thông thường trên máy thi công mặt đường

– Vận hành máy san thi công mặt đường

– Vận hành máy lu thi công mặt đường

– Vận hành máy rải thi công mặt đường

– Vận hành một số máy thi công mặt đường liên quan

– Xử lý tình huống khi thi công

– Thực tập nghề nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vẽ kỹ thuật, Dung sai, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn,…

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Trình bày được các phương pháp thi công của máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Trình bày được các biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn và các biện pháp an toàn khi vận hành, bảo dưỡng máy thi công mặt đường;

+ Trình bày được quy trình bảo dưỡng máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Trình bày được các quy trình vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan;

+ Trình bày được các biện pháp xử lý một số tình huống khi vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được các bản vẽ thi công;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn khi thi công mặt đường và sơ cứu người khi xảy ra tai nạn;

+ Làm được các công việc kiểm tra, bảo dưỡng các máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường, các máy liên quan đúng quy trình;

+ Vận hành được máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và một số máy liên quan;

+ Xử lý được một số tình huống khi vận hành máy san, máy lu, máy rải thi công mặt đường và các máy liên quan.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, nghề Vận hành máy thi công mặt đường, học sinh sẽ:

+ Làm việc tại các công trường thi công xây dựng, thi công mặt đường bộ;

+ Tham gia tạo nguồn xuất khẩu lao động;

+ Tự tạo việc làm cho mình.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Dung sai

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn

– Kỹ thuật thi công mặt đường

– Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường

– Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ đốt trong trên máy thi công mặt đường

– Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy san

– Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy lu

– Bảo dưỡng kỹ thuật gầm và thiết bị công tác máy rải thi công mặt đường

– Bảo dưỡng kỹ thuật các máy thi công mặt đường liên quan

– Bảo dưỡng trang bị điện trên máy thi công mặt đường

– Vận hành máy san thi công mặt đường

– Vận hành máy lu thi công mặt đường

– Vận hành máy rải thi công mặt đường

– Vận hành một số máy thi công mặt đường liên quan

– Xử lý tình huống khi thi công

– Thực tập nghề nghiệp