VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (NGƯNG HƠI)

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày và giải thích được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật, chế độ vận hành của các thiết bị  trong  nhà máy nhiệt điện như: lò hơi, tua bin hơi, các thiết bị hệ thống nhiên liệu, các thiết bị xử lý nước, các thiết bị phụ lò hơi, các thiết bị điện, các thiết bị đo lường điều khiển;

+ Trình bày và phân tích được các hư hỏng thường gặp của các thiết bị vận hành trong nhà máy nhiệt điện;

+  Phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện ( ngưng hơi);

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện đến quá trình vận hành nhà máy;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh.

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong nhà máy nhiệt điện (ngưng hơi);

+ Xử lý được tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Thực hiện được việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật đảm bảo chế độ vận hành nhà máy nhiệt điện ( ngưng hơi);

+ Tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất,  vận hành;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện;

+ Đọc và  hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Nhiệt điện bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các nhà máy nhiệt điện ở các vị trí:

– Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu;

– Trực chính điện;

– Trưởng kíp điện;

–  Lò trưởng;

– Máy trưởng;

– Trưởng kíp lò máy.

4- Các môn học chính

– Toán ứng dụng

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Nhiệt kỹ thuật

– Lý thuyết điều khiển tự động

– Vật liệu kỹ thuật

– Điện tử công nghiệp

– Đo lường thông số kỹ thuật

– Máy điện

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Thủy lực và máy thủy khí

– Nguyên lý và chi tiết máy

– Thực tập Điện cơ bản

– Nhà máy nhiệt điện

– Lò hơi

– Hệ thống thiết bị phụ lò hơi

– Tua bin hơi

– Hệ thống thiết bị phụ tua bin hơi

– Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 1

– Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 2

– Bảo vệ rơ le trong nhà máy nhiệt điện

– Hóa học và xử lý môi trường

– Vận hành thiết bị phụ

– Vận hành lò hơi

– Vận hành tua bin hơi

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng và thông số kỹ

thuật của các thiết bị có trong dây chuyền sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện;

+ Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị hệ thống nhiên liệu; các thiết bị xử lý nước, lò hơi, tua-bin hơi, các thiết bị phụ lò hơi, các thiết bị phụ tua bin, các thiết bị điện , các thiết bị đo lường điều khiển;

+ Liệt kê được các tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành các thiết bị, phụ kiện trong hệ thống vận hành nhà máy nhiệt điện;

+ Trình bày được các thủ tục hành chính và quy định về bàn giao công việc;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành đơn giản bằng tiếng Anh.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành thiết bị đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Sử dụng được các dụng cụ đo, kiểm tra và chỉ ra các thao tác cơ bản trên

máy cơ khí;

+ Ghi được nhật ký vận hành;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong vận hành nhà máy nhiệt điện;

+ Đọc, hiểu được các chú thích đơn giản bằng tiếng Anh ghi trên các thiết bị có trong hệ thống vận hành nhà máy nhiệt điện;

+  Sử dụng được máy tính phục vụ công tác vận hành  và trong công tác văn phòng.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các nhà máy nhiệt điện ở các vị trí:

– Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu;

– Vận hành điện;

– Vận hành lò máy;

– Trưởng kíp lò máy.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Nhiệt kỹ thuật

– Vật liệu kỹ thuật

– Đo lường thông số kỹ thuật

– Máy điện

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Thủy lực và máy thủy khí

– Thực tập Điện cơ bản

– Nhà máy nhiệt điện

– Lò hơi và thiết bị phụ

– Tua bin hơi và thiết bị phụ

– Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp

– Bảo vệ rơ le trong nhà máy nhiệt điện

– Vận hành thiết bị phụ

– Vận hành lò hơi

– Vận hành tua bin hơi

– Thực tập sản xuất