VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về: Vật liệu kỹ thuật lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Vẽ kỹ thuật, AUTOCAD, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Điện tử công suất, Trang bị điện trong hệ thống lạnh, Đo lường điện – lạnh, PLC, Tự động hóa hệ thống lạnh, Tổ chức sản xuất, Marketing, An toàn lao động;

+ Có khả năng trình bày các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh;

+ Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất;

+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lạnh trong công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị lạnh;

+ Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng;

+ Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của các thiết bị lạnh;

+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện – lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xác định được các nguyên nhân hư hỏng; lập được quy trình sửa chữa; sửa chữa được các hư hỏng thông thường của thiết bị lạnh;

+ Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy trình các thiết bị lạnh trong công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng;

+ Tính chọn được thiết bị;

+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm vận hành, sửa chữa;

+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

+ Có khả năng làm việc sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

+ Giao tiếp được với khách hàng thuộc phạm vi nghề nghiệp, có hiểu biết về thị trường thiết bị lạnh;

+ Sử dụng các thiết bị lạnh, dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

+ Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn giản;

+ Sơ cứu nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, sinh viên làm được công việc: vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống lạnh trong các máy chế biến thủy hải sản, thực phẩm; làm việc tại các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh sử dụng máy lạnh; làm tổ trưởng tổ sản xuất trong các nhà máy chế biến thủy hải sản, thực phẩm;

– Có khả năng tự tạo việc làm cho mình.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật nhiệt

– Cơ sở kỹ thuật lạnh

– Vật liệu kỹ thuật lạnh

– An toàn lao động Điện – Lạnh

– Kỹ thuật điện tử

– Tổ chức sản xuất

– Marketing

– AUTOCAD

– Tự động hóa hệ thống lạnh

– Trang bị điện hệ thống lạnh

– Đo lường Điện – Lạnh

– Nguội cơ bản

– Hàn cơ bản

– Điện cơ bản

– Bơm – Quạt – Máy nén

– Thiết bị hệ thống lạnh

– Hệ thống máy lạnh dân dụng

– Hệ thống máy lạnh thương nghiệp

– Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

– Hệ thống máy lạnh công nghiệp II

– Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh

– PLC

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Có kiến thức cơ bản về: Vật liệu kỹ thuật lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Trang bị điện trong hệ thống lạnh, Đo lường điện – lạnh, An toàn lao động;

+ Có khả năng trình bày các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh;

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đã vảy;

+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng và thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đã vảy;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị lạnh dân dụng, thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đã vảy;

+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện – lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành đúng quy trình các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đã vảy;

+ Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá cây, hệ thống lạnh máy đã vảy đúng quy trình và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh, thao tác các thiết bị lạnh đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật;

+ Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn giản;

+ Sơ cứu nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, hệ thống lạnh v.v;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

3- Cơ hội việc làm

– Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề, học sinh làm việc được công việc: vận hành, bảo dưỡng các hệ thống lạnh trong các nhà máy chế biến thủy hải sản, thực phẩm; làm việc tại các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh sử dụng máy lạnh;

– Có khả năng tự tạo việc làm cho mình.

4- Các môn học chính:

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật điện

– Kỹ thuật nhiệt

– Cơ sở kỹ thuật lạnh

– Vật kỹ thuật liệu lạnh

– An toàn lao động Điện – lạnh

– Trang bị điện hệ thống lạnh

– Đo lường Điện – Lạnh

– Nguội cơ bản

– Hàn cơ bản

– Điện cơ bản

– Bơm – Quạt – Máy nén

– Thiết bị hệ thống lạnh

– Hệ thống máy lạnh dân dụng

– Hệ thống máy lạnh công nghiệp