VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu lên được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong Tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng Tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề;

+ Giải thích được nguyên lý điều khiển các thông số, chế độ vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Trình bày và phân tích các hư hỏng thường gặp của các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong hệ thống chế biến dầu khí đến quá trình chế biến dầu khí;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Thực hiện điều chỉnh các thông số công nghệ trong quá trình vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong hệ thống thiết bị chế biến dầu khí;

+ Xử lý tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Độc lập lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống thiết bị chế biến dầu khí;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc được tại các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến dầu, nhà máy chế biến khí, cụm trung chuyển dầu khí của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng như các nhà máy của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Đo lường tự động hóa

– An toàn

– Hóa hữu cơ

– Hóa vô cơ

– Hóa lý

– Cơ sở qúa trình và thiết bị trong công nghệ hóa học

– Sản phẩm dầu mỏ

– Điều khiển qúa trình

– Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt

– Vận hành lò gia nhiệt

– Vận hành tháp chưng cất

– Vận hành van

– Vận hành đường ống bồn bể

– Vận hành thiết bị tách dầu khí

– Vận hành bơm

– Vận hành máy nén

– Vận hành tháp làm nguội

– Vận hành động cơ đốt trong

– Nguội cơ bản

– Thực tập sản xuất

– Đồ án tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu lên được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong Tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng Tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng và thông số kỹ thuật của các thiết bị chế biến như: thiết bị trao đổi nhiệt, lò gia nhiệt, tháp chưng cất, đường ống công nghệ, máy bơm, các loại van, máy nén khí, bình tách, tháp làm nguội, bể chứa, các thiết bị phụ trợ;

+ Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị chế biến như: thiết bị trao đổi nhiệt, lò gia nhiệt, tháp chưng cất, đường ống công nghệ, máy bơm, các loại van, máy nén khí, bình tách, tháp làm nguội, bể chứa, các thiết bị phụ trợ;

+ Trình bày được quy trình vận hành các hệ thống phụ trợ như: hệ thống khí nén, hệ thống máy bơm, hệ thống cấp nước;

+ Giải thích được nguyên lý điều khiển các thông số, chế độ vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Nêu lên được quy trình và phương pháp bảo dưỡng thiết bị chế biến dầu khí.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Giao tiếp được bằng Tiếng Anh với người nước ngoài và đọc được các chú thích đơn giản bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện, vật tư theo phương án tổ chức lắp đặt

dụng cụ thiết bị;

+ Kiểm tra thiết bị vật tư đúng chủng loại, số lượng; vận chuyển, bảo quản

thiết bị, vật tư, phụ kiện;

+ Kiểm tra thử nghiệm, bảo quản trang thiết bị an toàn, vật tư dự phòng;

nhận biết và đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của vật tư dự phòng;

+ Lắp đặt được dụng cụ, thiết bị và kiểm tra chất lượng sau khi lắp đặt;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn trong thi công lắp đặt hệ thống;

+ Vận hành thiết bị trong hệ thống chế biến dầu khí đúng quy trình, đảm

bảo an toàn;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chế biến dầu khí theo đúng quy trình kỹ

thuật;

+ Quan sát, kiểm tra và đánh giá được tình trạng làm việc của dụng cụ,

thiết bị chế biến dầu khí;

+ Ghi nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc được tại các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến dầu, nhà máy chế biến khí, cụm trung chuyển dầu khí của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng như các nhà máy của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Đo lường tự động hóa

– An toàn

– Hóa hữu cơ

– Hóa vô cơ

– Hóa lý

– Cơ sở qúa trình và thiết bị trong công nghệ hóa học

– Sản phẩm dầu mỏ

– Điều khiển qúa trình

– Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt

– Vận hành lò gia nhiệt

– Vận hành tháp chưng cất

– Vận hành van

– Vận hành đường ống bồn bể

– Vận hành thiết bị tách dầu khí

– Vận hành bơm

– Vận hành máy nén

– Vận hành tháp làm nguội

– Vận hành động cơ đốt trong

– Nguội cơ bản

– Thực tập sản xuất