VẬN HÀNH THIẾT BỊ SÀNG TUYỂN THAN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận hành được máy tuyển lắng, máng tuyển rửa, xử lý bùn, máy đập, máy nghiền, băng tải;

+ Phân biệt được chất lượng sản phẩm khi tiêu thụ và nguyên lý tuyển trong máy lắng, trong máng rửa;

+ Vẽ được sơ đồ công nghệ cơ bản của nghề vận hành thiết bị sàng tuyển than;

+ Nêu được công dụng, đặc tính kỹ thuật cơ bản của các máy móc, thiết bị sàng, băng tải, bơm, cấp liệu;

+ Giải thích được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy tắc an toàn, phương pháp bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác sàng tuyển than đúng kỹ thuật như: Máy lắng, máy rửa, máy đập xoay, thiết bị cấp liệu, sàng phân loại cỡ hạt;

+ Viết được công thức tính thu hoạch lý thuyết và cân bằng sản phẩm cho một số thiết bị tuyển;

+ Lập được quy trình lấy mẫu tĩnh và mẫu động, cách gia công mẫu;

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Sàng – Băng – Bơm – Cấp liệu, các sự cố thường gặp, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh và cách khắc phục;

+ Mô tả được khái quát về quá trình lấy mẫu, gia công mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Đưa ra được nguyên nhân, biện pháp phòng tránh, cách khắc phục trong khi vận hành máy tuyển, phân cấp thuỷ lực, cấp liệu;

+ Phân loại được các thành phần độ hạt của một số thiết bị sàng tuyển;

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần độ hạt sau khi phân loại, ảnh hưởng đến quá trình lắng và quá trình tuyển trong máng rửa;

+ Nêu được các quy trình bôi trơn, làm mát, siết chặt, mạch điện động lực, mạch điện điều khiển đối với từng cấp;

+ Phân biệt được các cách thường dùng để nối băng cao su (có lõi thép và không có lõi thép);

+ Nêu được các quy định về lưới đột, lưới đan. Cách tính chuyển lỗ tròn sang lỗ lỗ vuông và ngược lại;

+ Tính được hiệu suất sàng theo kết quả lấy mẫu;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện đúng các bước giao nhận ca làm việc theo quy định;

+ Thực hiên được quá trình bảo dưỡng, thay và kiểm tra được chế độ dầu mỡ cho các chi tiết máy sàng tuyển đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Điều chỉnh được chế độ làm việc của máy tuyển khi than không đảm bảo chất lượng;

+ Vận hành được các thiết bị: Sàng – Băng – Bơm – Máy đập đúng quy trình đảm bảo an toàn;

+ Thay thế, lắp đặt được các chí tiết máy như: bu lông, đai chuyền, lưới sàng đảm bảo an toàn;

+ Lấy được mẫu tại toa xe, đầu băng tải cho một lô sản phẩm hoặc đầu vào và ra của khâu sàng để tính hiệu suất sàng cho một cấp hạt;

+ Kiểm tra được bảng phân tích thành phần cơ hạt, thành phần chìm nổi;

+ Đọc được giá trị trên các loại đồng hồ đo có trong xưởng tuyển và ý nghĩa của chúng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động và các dụng cụ phục vụ sản xuất;

+ Xử lý được các sự cố bơm không lên nước, băng bị lệch, sàng không đảm bảo cỡ hạt, nước trong bể cô đặc bị đục quá mức cho phép, tỷ trọng huyền phù không đạt (quá thấp hoặc quá cao);

+ Pha mới được huyền phù có tỷ trọng yêu cầu đối với bể có dung tích đã biết.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Vận hành thiết bị sàng tuyển than”, người học với kiến thức chuyên môn có khả năng làm tổ trưởng, đốc công, cán bộ chỉ huy sản xuất và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề, xử lý các tình huống phức tạp, các sự cố, có khả năng tổ chức sản xuất theo nhóm trong các nhà máy công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than như: Các nhà máy sàng tuyển than, các công trường, phân xưởng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân xưởng chế biến than, công ty than góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Đo lường điện

– Khí cụ điện

– Điện tuyển

– Cơ kỹ thuật

– Sức bền vật liệu

– Tổ chức sản xuất

– Vật liệu cơ khí

– Cơ sở lý thuyết hoá

– Thuỷ lực học

– Kỹ thuật Nguội

– Kỹ thuật Gò

– Kỹ thuật Hàn

– Kỹ thuật lắp ráp điện

– Kỹ thuật an toàn

– Tuyển từ

– Tuyển trọng lực

– Tuyển nổi

– Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị chuẩn bị khoáng sản

– Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tuyển than

– Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị khử nước khử bụi

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Vận hành được máy tuyển lắng, máng tuyển rửa, xử lý bùn, máy đập, máy nghiền, băng tải;

+ Vẽ được sơ đồ công nghệ cơ bản của nghề vận hành thiết bị sàng tuyển than;

+ Nêu được công dụng, đặc tính kỹ thuật cơ bản của các máy móc, thiết bị sàng, băng tải, bơm, cấp liệu;

+ Giải thích được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy tắc an toàn, phương pháp bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác sàng tuyển than đúng kỹ thuật như: Máy lắng, máy rửa, máy đập xoay, thiết bị cấp liệu, sàng phân loại cỡ hạt;

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Sàng – Băng – Bơm – Cấp liệu. Các sự cố thường gặp, nguyên nhân, biện pháp phòng tránh và cách khắc phục;

+ Khái quát được về quá trình lấy mẫu, gia công mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm;

+ Phân loại được thành phần độ hạt của một số thiết bị sàng tuyển;

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần độ hạt sau khi phân loại;

+ Nêu được các quy trình bôi trơn, làm mát, siết chặt, mạch điện động lực, mạch điện điều khiển đối với từng cấp;

+ Chỉ ra được các phương pháp thường dùng để nối băng cao su (có lõi thép và không có lõi thép);

+ Phân biệt được các quy định về lưới đột, lưới đan. Cách tính chuyển lỗ tròn sang lỗ vuông và ngược lại;

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Thực hiện đúng các bước giao nhận ca làm việc theo quy định;

+ Thực hiên được quá trình bảo dưỡng, thay và kiểm tra được chế độ dầu mỡ cho các chi tiết máy đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Điều chỉnh được chế độ làm việc của máy tuyển khi than không đảm bảo chất lượng;

+ Vận hành được các thiết bị sàng, băng tải, bơm, máy đập đúng quy trình đảm bảo an toàn;

+ Thay thế, lắp ráp được các chí tiết máy như: bu lông, đai chuyền, lưới sàng đảm bảo an toàn;

+ Kiểm tra được bảng phân tích thành phần cơ hạt, thành phần chìm nổi;

+ Đọc được giá trị trên các loại đồng hồ đo có trong xưởng tuyển và ý nghĩa của chúng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động và các dụng cụ đồ nghề;

+ Xử lý được các sự cố bơm không lên nước, băng bị lệch, sàng không đảm bảo cỡ hạt;

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong chương trình “Vận hành thiết bị sàng tuyển than”, người học với kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào các công việc cụ thể của nghề trong các nhà máy công ty, xí nghiệp sản xuất và kinh doanh than như: Các nhà máy sàng tuyển than, các công trường, phân xưởng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân xưởng chế biến than, công ty than góp phần phát triển kinh tế và xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Đo lường điện

– Khí cụ điện

– Cơ kỹ thuật

– Tổ chức sản xuất

– Vật liệu cơ khí

– Cơ sở lý thuyết hoá

– Kỹ thuật Nguội

– Kỹ thuật Gò

– Kỹ thuật Lắp đặt điện

– Kỹ thuật an toàn

– Cơ sở tuyển khoáng

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị chuẩn bị khoáng sản

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tuyển

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khử nước, khử bụi

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm