VẬN HÀNH TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

 + Trình bày và giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của tổ máy phát điện diesel, các thông số kỹ thuật, chế độ vận hành của các thiết bị trong tổ máy phát điện diesel;

 + Trình bày và phân tích được các hư hỏng thường gặp đối với tổ máy phát điện diesel;

 + Phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành tổ máy phát điện diesel;

 + Đánh giá được sự ảnh hưởng của các hiện tượng không bình thường trong quá trình vận hành tổ máy phát điện diesel;

 + Liệt kê được các tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành các thiết bị chính, thiết bị phụ;

 + Nêu được các quy trình, quy phạm, quy định về công tác vận hành; an toàn điện, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường;

 + Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc

thực tiễn của nghề;

 + Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

 + Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 + Vận hành thành thạo các thiết bị của tổ máy phát điện diesel: hệ thống điều khiển diesel, hệ thống điều khiển máy phát; bơm dầu bôi trơn, bơm nhiên liệu; máy nén khí, hệ thống bơm nước, hệ thống xông sấy, thiết bị lọc ly tâm;

 + Xử lý được tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng theo quy trình, đảm bảo an toàn;

 + Thực hiện được việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật đảm bảo phương thức chế độ vận hành tổ máy phát điện diesel;

 + Tổ chức được hoạt động của ca làm việc theo đúng phương thức vận hành, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, vận hành và thực hiện các biện pháp an toàn khi vận hành tổ máy phát điện diesel;

 + Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ Cao đẳng nghề vận hành tổ máy phát điện diesel;

 + Đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành điện và động cơ diesel bằng tiếng Anh;

 + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

 – Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng nghề, sinh viên làm việc được trong các nhà máy điện, trạm phát điện diesel của các công ty điện lực, hoặc các khu chế xuất các khu công nghiệp, công trường, xí nghiệp, trên tàu thủy, tàu hỏa có sử dụng máy phát điện diesel, với trách nhiệm vận hành viên hoặc có thể là quản đốc phân xưởng vận hành;

 – Trực tiếp làm công tác kỹ thuật trong các nhà máy điện.

4- Các môn học chính

– Toán ứng dụng

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Nhiệt kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Kỹ thuật thủy khí

– Vật liệu kỹ thuật

– Điện tử công nghiệp

– Đo lường điện

– Tự động hóa trong nhà máy điện

– Máy điện

– Thực hành điện cơ bản

– Khí cụ điện hạ thế

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Nguyên lý và chi tiết máy

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Tin học ứng dụng

– Hóa học và xử lý môi trường

– Động cơ diesel 1

– Động cơ diesel 2

– Thực hành khí nén thủy lực

– Bảo vệ rơ le trong nhà máy điện

– Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 1

– Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 2

– Nguyên lý vận hành tổ máy phát điện diesel

– Thực hành vận hành tổ máy phát điện diesel

– Bảo dưỡng hệ thống cơ của tổ máy phát điện diesel

– Bảo dưỡng hệ thống điện của tổ máy phát điện diesel

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày và giải thích được nguyên lý làm việc của động cơ diesel và máy phát điện, các thông số kỹ thuật, chế độ vận hành của các thiết bị của tổ máy phát điện diesel như: hệ thống khởi động động cơ diesel, các thiết bị điện, hệ thống nhiên liệu, các thiết bị xử lý nước, các thiết bị đo lường điều khiển, hệ thống ắc qui và máy nạp, hệ thống bồn chứa và máy nén khí;

+ Trình bày và phân tích được các hư hỏng thường gặp của các thiết bị vận hành đối với tổ máy phát điện diesel;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành tổ máy phát điện diesel;

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành tổ máy phát điện diesel;

+ Liệt kê được các tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành các thiết bị chính, thiết bị phụ;

+ Nêu được các quy trình, quy phạm, quy định về công tác vận hành; an toàn điện, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề;

+ Nêu được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành ổn định các thiết bị của tổ máy phát điện diesel: hệ thống điều khiển diesel, hệ thống điều khiển máy phát; bơm dầu bôi trơn, bơm nhiên liệu; máy nén khí, hệ thống bơm nước, hệ thống xông sấy, thiết bị lọc ly tâm, hệ thống hòa đồng bộ;

+ Thực hiện được việc điều chỉnh các thông số kỹ thuật đảm bảo phương thức chế độ vận hành tổ máy phát điện diesel;

+ Xử lý được tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng theo quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành điện và động cơ diesel bằng tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

3- Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề, học sinh làm việc được trong các nhà máy điện, trạm phát điện diesel của các công ty điện lực, hoặc các khu chế xuất, các khu công nghiệp, công trường, xí nghiệp, trên tàu thủy, tàu hỏa có sử dụng máy phát điện disel, với trách nhiệm vận hành viên hoặc có thể là tổ trưởng trong phân xưởng vận hành;

– Trực tiếp làm công tác kỹ thuật trong các nhà máy điện.

4- Các môn học chính

– Vẽ kỹ thuật

– Cơ kỹ thuật

– Điện kỹ thuật

– Nhiệt kỹ thuật

– Vật liệu kỹ thuật

– Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

– Máy điện

– Đo lường điện

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Nguyên lý và chi tiết máy

– Thực thành điện cơ bản

– Tin học ứng dụng

– Tiếng Anh chuyên ngành

– Khí cụ điện hạ thế

– Động cơ diesel 1

– Thực hành khí nén thủy lực

– Bảo vệ rơ le trong nhà máy điện

– Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp 1

– Lý thuyết vận hành tổ máy phát điện diesel

– Vận hành tổ máy phát điện diesel

– Bảo dưỡng hệ thống cơ của tổ máy phát điện diesel

– Bảo dưỡng hệ thống điện của tổ máy phát điện diesel

– Thực tập tốt nghiệp