VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA TRẠM BƠM ĐIỆN

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo và giải thích được nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật của từng loại máy bơm: ly tâm, hướng trục, hỗn lưu dùng trong bơm nước nông nghiệp và công nghiệp;

+ Phân tích được quy trình vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại máy bơm có lưu lượng đến 35000m3/h ;

+ Trình bày được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc, các đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại động cơ điện ;

+ Trình bày đợc quy trình vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra, sửa chữa các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến 320KW;

+ Trình bày đợc kết cấu, phương pháp quản lý và vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh các thông số của khí cụ, thiết bị theo quy trình quy phạm;

+ Giải thích được đặc điểm và đặc tính kỹ thuật, trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa: máy bơm điện cao thế, máy bơm chìm trục đứng dùng điện hạ áp và các loại máy bơm nước dùng trong công nghiệp.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Xây dựng được quy trình và thực hiện quy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp dùng cho bơm nớc nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 35000m3/h;

+ Tổ chức và thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lưu có lưu lượng đến 35000m3/h;

+ Tổ chức và thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các tủ điện trạm bơm hạ áp: tủ phân phối điện, tủ điều khiển máy bơm khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp qua các thiết bị khởi động, khởi động dùng bộ khởi động mềm, tủ bù hệ số công suất;

+ Vận hành, bảo dưỡng và lập được phương án sửa chữa, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm: Bể hút, bể xả, đường ống hút, đường ống xả, lới chắn rác, van và cửa van điều tiết nước;

+ Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm.

3- Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” làm việc được ở các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp có trạm bơm điện hạ áp. Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Kỹ thuật điện

– Vẽ kỹ thuật

– Vẽ dùng Autocad

– Vật liệu kỹ thuật

– Khí cụ điện

– Điện tử cơ bản

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nguội

– Hàn điện

– Thuỷ lực

– Dung sai lắp ghộp và đo lường kỹ thuật

– Đo lường điện

– Điện tử công suất

– Kỹ thuật cảm biến

– PLC cơ bản

– Cung cấp điện trạm bơm

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm

– Vận hành và sửa chữa bộ khởi động mềm động cơ điện trạm bơm

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện không đồng bộ 3 pha kéo máy bơm điện

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện đồng bộ 3 pha kéo máy bơm điện

– Sửa chữa quấn lại bộ dây động cơ điện không đồng bộ 3 pha kéo máy bơm

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tâm

– Sửa chữa may bơm ly tâm

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm hướng trục

– Sửa chữa máy bơm hướng trục

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm mồi chân không

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm chìm trục đứng

– Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm

– Trạm bơm và các công trình liên quan

– Tổ chức sản xuất trong xí nghiệp thủy lợi

– Thực tập tốt nghiệp

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cấu tạo các bộ phận, nguyên lý làm việc và phương pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa: máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lưu dùng trong bơm nước nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 8000m3/h;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến 200KW;

+ Mô tả được kết cấu các loại trạm bơm, hệ thống điện trạm bơm, các công trình liên quan thuộc trạm bơm điện hạ áp và trình bày được phương pháp vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, phương pháp vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các khí cụ, các thiết bị và các trang bị điện của trạm bơm điện hạ áp theo quy trình quy phạm;

+ Mô tả được đặc điểm cấu tạo và trình bày được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra sửa chữa một số loại máy bơm nước dùng trong công nghiệp như: máy bơm nước giếng sâu, máy bơm nước nhà cao tầng, máy bơm nước thải hoá chất, máy bơm thuỷ lực.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Vận hành được các tổ máy bơm điện hạ áp – bơm nước nông nghiệp, có lưu lượng đến 8000m3/h;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lưu; kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các tủ điện trạm bơm hạ áp;

+ Bảo dưỡng được: bể hút, bể xả, cửa âu thuyền, đường ống hút, đường ống xả, lưới chắn rác, van và cửa van điều tiết nước;

+ Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được một số máy bơm nước dùng trong công nghiệp như: máy bơm nước giếng sâu, máy bơm nước nhà cao tầng, máy bơm nước thải hoá chất, máy bơm thuỷ lực;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa trạm bơm.

3- Cơ hội việc làm:

Học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” làm việc được ở các trạm bơm điện hạ áp, các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp. Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4- Các môn học chính

– Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

– Kỹ thuật điện

– Vẽ kỹ thuật

– Vật liệu kỹ thuật

– Khí cụ điện

– Điện tử cơ bản

– Cơ kỹ thuật

– Kỹ thuật nguội

– Hàn điện

– Dung sai lắp ghộp và đo lường kỹ thuật

– Kỹ thuật đo lường điện

– Cung cấp điện trạm bơm

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện không đồng bộ 3 pha kéo máy bơm điện

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện đồng bộ 3 pha kéo máy bơm điện

– Sửa chữa quấn lại bộ dây động cơ điện không đồng bộ 3 pha kéo máy bơm

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm ly tõm

– Sửa chữa máy bơm ly tâm

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm mồi chân không

– Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng máy bơm hướng trục

– Sửa chữa máy bơm hướng trục

– Vận hành máy bơm chìm trục đứng

– Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm

– Trạm bơm và công trình liên quan

– Thực tập tốt nghiệp